Neoprávněná exekuce – jak se bránit?


Současná doba ve spojení s legislativou ČR nahrává vzniku neoprávněných exekucí. Tento jev je spojen s konzumní dobou, kdy lidé často nezvládnou tlak sdělovacích prostředků, nabídek obchodníku a mnohdy se také neočekávaná událost v soukromém životě. V médiích je mnohdy poskytováno lidem ne úplně správných rad, tudíž v tomto případě se snažíme prostřednictvím tohoto článku nabídnout několik základních rad, jak se zachovat v případě vzniku neoprávněného vstupu exekutora do bytu či domu.

Důležité je mít dobrý přehled o všech věcech v domácnosti. Pokud totiž přijde exekuce, jste schopni ihned zjistit, co bylo exekutorem zabaveno. Dle § 95, odst. 2, exekučního řádu (zákon č. 120/2001 Sb.) totiž nemá občan možnost nahlížet do spisů se seznamem zabavených věcí. Schovávejte tedy paragony, kupní a darovací smlouvy a všechny ostatní doklady o nabití vlastnictví, poté bude v jednání se soudem jednodušší prokázat vlastnictví předmětu.

V případě, že jste exekutorem požádáni o vstup do bytu či domu za účelem prohlédnutí, zda se v něm nenachází známý či příbuzný, vyžadujte soudní rozhodnutí o nařízení exekuce a exekuční příkaz. Jakmile vám ho ukáže zavolejte linku 158 a požádejte Policii ČR, aby události asistovala. Odmítnete-li byt ukázat, smí do něj exekutor vstoupit násilím (§ 325b, odst. 2, obč. soudního řádu).

home-167734_640

Pokud jste nebyli exekutorem vyzvání k prohlídce, ale vrátíte se do bytu, kde chybí předměty vyšší hodnoty, okamžitě volejte linku 158 a ohlaste loupež. Z této akce vznikne protokol, kde bude uvedeno, že se nejedná o loupež nýbrž o exekuční příkaz. Spis si vyžádejte, jelikož dle zákona na něj máte nárok. Budete tak mít důkaz o subjektu, který má vaše věci.

Jako majitel věcí si je všechny sepište, navštivte exekutora, ukažte mu doklady o nabytí a vyzvěte jej, aby Vám je vrátil. Pokud budete odmítnuti, podejte žalobu o vydání věcí u vašeho okresního soudu. Zdůvodnění podložte tvrzením, že nikomu nic nedlužíte a exekuce byla provedena v rozporu s § 36, odst. 3, exekučního řádu a podle § 126, odst. 1, občanského soudního řádu žádáte jejich navrácení. V žalobě vyjmenujte všechny věci, přiložte kopie dokladů o nabytí a policejní protokol se jménem exekutora, který exekuci provedl. Kopii žaloby pošlete exekutorovi, aby zabavené věci v dobré víře, že patří dlužníkovi, nevydražil.

martial-arts-291049_640

Může se stát, že vám bude exekutor tvrdit, že máte podat vylučovací žalobu podle § 267, odst. 1, občanského soudního řádu, ovšem toto po vás nemůže chtít. Vyloučit lze jen věci, které nepodléhají výkonu rozhodnutí a vylučovací žalobu může podat jen dlužník, jeho manžel/manželka a spoluvlastníci zabavené věci.

Nezapomínejte, že na exekutora, který do vašeho bytu vstoupil, aniž by vás vyzval k prohlídce předem, můžete podat trestní oznámení. Toto trestní oznámení je pro porušení domovní svobody (§ 238, odst. 2, trestního zákona). Mimo to také podejte stížnost exekutorské komoře a za účelem náhrady škody, vznikla-li, podejte žalobu na Ministerstvo spravedlnosti o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem podle zákona č. 82/1998 Sb.


Podobné recenze