Co by znamenalo navýšení základní výměry důchodů na deset procent?


Parlamentní volby jsou za námi a blíží se začátek nového kalendářního roku. Spolu s ním přijde i tradiční valorizace důchodů – průměrná penze se při ní zvýší o 475 Kč, tentokrát tak bude stát k důchodcům o něco štědřejší, než tomu bylo v předchozích letech. Zásluhu na tom má novela zákona, která zohledňuje růst reálných mezd už ne o jejich třetinu, ale hned o polovinu. Druhým faktorem je pak výrazný růst průměrné mzdy, která se pohybuje okolo 30 000 Kč.

V posledních dnech se ale v médiích objevila informace, že by mohlo dojít  k ještě vyšší valorizaci – někteří politici chtějí prosadit navýšení základní výměry důchodu o jedno procento. Co by to v praxi mohlo znamenat?

Definice základní výměry důchodu

Nejdříve si připomeneme, co vlastně znamená základní výměra důchodu. Všechny starobní a invalidní důchody jsou tvořeny ze dvou složek – základní a procentní výměry. Zatímco procentní výměru má každý jinou a vypočítává se individuálně (podle výdělků a doby pojištění), základní výměra důchodu je pro všechny penzisty jednotná a ze zákona činí 9 % z průměrné mzdy v ČR. Návrh, o kterém se nyní hovoří, počítá s navýšením této základní výměry o jedno procento, tedy místo devíti by dělala rovných deset procent.

Co by v praxi navýšení o jedno procento znamenalo?

Od nového roku dojde v každém případě ke zvýšení základní výměry o 150 Kč, tzn. z 2 550 Kč se zvedne na 2 700 Kč – to je již schválená věc. Pokud by ale došlo ke změně a základní výměra by činila deset procent, nově by její výše byla rovných 3 000 Kč – všichni důchodci by tak měli o 300 Kč vyšší důchod. Na jednu stranu by to byl poměrně citelný zásah do státního rozpočtu, na druhou stranu by to byla jistě dobrá zpráva pro ty, kteří starobní či invalidní důchod pobírají – zejména pak pro ty, kteří ho mají spíše nízký. 

Druhá varianta by pomohla pouze části důchodců

Podle některých médií by ale tento návrh ve skutečnosti pomohl pouze části penzistů. Sice by se zvýšila základní výměra o 300 Kč, ale už by nedošlo k tak velkému navýšení procentní výměry. V praxi by to znamenalo, že by si polepšili jen lidé s nižšími nebo průměrnými důchody, naopak lidé, kteří pobírají nadprůměrný důchod by měli valorizaci nižší, než bylo původně schváleno. Tato varianta by byla příznivější pro státní rozpočet, pro velkou část seniorů by ale moc pozitivní nebyla, protože by dostali přidáno nižší částku, než se kterou se původně počítalo.

Další valorizace už se do konce roku téměř s jistotou nestihne

Vzhledem k tomu, že je polovina listopadu a zatím probíhají složitá jednání o sestavení vlády a její podpoře v Poslanecké sněmovně, je vysoce nepravděpodobné, že by se plánovanou změnu podařilo prosadit tak rychle, aby mohla vejít v platnost již od 1.ledna 2018. Je tedy téměř jisté, že valorizace důchodů od nového roku proběhne tak, jak již bylo schváleno a k dalším změnám případně dojde až později. Z historie navíc víme, že ke zvýšení nemusí dojít bezpodmínečně pouze k 1.lednu – příkladem byl rok 2008, kdy se základní výměra zvýšila nejen v lednu, ale i v srpnu, kdy stoupla dokonce o 470 Kč. 

Novou výši důchodu si můžete snadno zjistit na internetu

Pokud jste zvědaví, jakou přesnou částku budete od 1.ledna 2018 pobírat, můžete si ji velmi rychle a jednoduše zjistit pomocí důchodové kalkulačky na stránkách https://www.naseduchody.cz/valorizace-duchodu.html. Na stejném odkaze jsou navíc k dispozici i výpočty pro případ, že by došlo ke zmíněnému navýšení základní výměry na deset procent – můžete si tak ověřit, která ze dvou variant by pro vás byla výhodnější.


Podobné recenze