Návod na úsporu při refinancování hypotéky a půjčky


Refinancování se díky množícím se půjčkám stal hitem na finančním trhu. Ondřej Hatlapatka ze společnosti Partners klientům radí, jak postupovat, aby se refinancování vyplatilo. Pro obyčejného smrtelníka nezabývajícího se financemi je možné jednoduše konstatovat následující. Refinancování je splacení původního úvěru u stávající bankovní instituce a splácení nového úvěru bance nově zvolené. Pro hypoteční úvěry je refinancování vhodné po konci fixace, jelikož je to bez sankcí a poplatků.

Určení výhodnosti refinancování je závislé na kvalitním propočtu všech nákladů, které s tímto procesem změny souvisí. Patří zde 1 000 Kč poplatek za zástavní smlouvu na katastru nemovitostí, 1 000 Kč poplatek za podání návrhu na výmaz zástavního práva původní banky a většinou 0 Kč poplatek bance. Výjimkou je Hypoteční banka, která si účtuje za ukončení smlouvy a klienta ve správě 1 000 Kč. Navíc zvláštností je také poplatek za podání návrhu na výmaz zástavního práva, jež je 1 500 Kč a ne standardních 1 000 Kč jako u jiných bank. Nepříjemné překvapení čeká klienty této banky také v okamžiku naúčtování si 500 Kč administrativního poplatku za tento úkon. Další dvě finanční instituce, které si účtují za odchod klienta po skončení fixace jsou Unicredit Bank a Komerční banka. Poplatek ve výši 1 500 Kč je požadován za potvrzení o výši zůstatku, který je nezbytný pro banku novou. Po spočítání poplatků je naprosto nezbytné se zabývat výší roční procentuální sazby. V případě, že stará sazba je kolem 4 procent, pak je výhodné ji vyměnit za sazbu například 1,8 procenta.

Pokud má klient svého bankovního poradce, je vhodné ho zhruba tři měsíce před koncem fixace kontaktovat a pohlídat úrokovou sazbu. V opačném případě je doporučeno se řídit následujícími kroky:

  1. Oslovit stávající finanční instituci – Komunikace je velmi důležitá nejen v bankovnictví. Přetahování klientů bankami se dostává do pozadí, jelikož banky si spočítaly, že je lepší klienta si udržet, než lovit nového.
  2. Oslovení konkurenční banky – Vyjednávání o lepších podmínkách je v případě závazku na mnoho let na místě. Je doporučeno mimo oslovení své banky obejít také několik bank a zjistit, jaké podmínky vám budou nabídnuty. Je dobré si uvědomit, že sazby v reklamách nemusejí být a často ani nebývají finálními a vyjednáváním lze dojít k lepším podmínkám. Nikdy ale v žádné bance nic nepodepisujte, dokud nebudete rozhodnuti, že jde o konečné rozhodnutí. Každé nahlédnutí do registrů bankou se zapisuje do záznamů v registrech a vám se tak může negativně promítnout do vašeho skóre. Se získanými nabídkami pak běžte zpět vyjednávat do své banky a zareagujte dle jejich postoje.
  3. Žádost o vyčíslení zůstatku úvěru – Získaný dokument je nezbytný pro novou banku, aby věděla na jaký účet a také k jakému datu doposlat zbývající část vašeho dluhu.
  4. Podpis ostré žádosti o úvěr – Se žádostí o vyčíslení zůstatku je spojen i souhlas původní banky se splacením úvěru k určitému datu a také fakt, že nová banka vstoupí na katastr nemovitostí jako druhá v pořadí do splacení úvěru. Dejte si pozor, aby žádost měla tři části. Pokud ale nepřecházíte k jiné bance, o vyčíslení nežádejte a zde pro vás postup končí. Jen je nutné podepsat dodatek ke smlouvě o úvěru a zajistit si tak výhodnější podmínky. Budete nadále pokračovat ve splácení nové částky z tohoto dodatku.
  5. Schválení a podpis – V okamžiku, kdy jste se v nové bance domluvili na nových podmínkách a byl vám úvěr schválen, je čas podpisu nové úvěrové smlouvy. Řádně si prostudujte, zda je ve smlouvě uvedeno vše stejně, jak bylo domluveno. Nechejte si vysvětlit co vše je třeba zařídit, aby proběhlo úspěšné uhrazení chybějící části úvěru původní bance. Většinou se jedná o vložení zástavních smluv nové banky na katastr nemovitostí a vinkulaci pojistné smlouvy ve prospěch nové banky (vinkulace zajistí, že plnění z pojistné smlouvy je vyplaceno primárně na účet banky a až ta je přeposílá klientovi).
  6. Poslední krok – Banka vystaví potvrzení o zániku zástavního práva, protože úvěr je celý zaplacen a klient jej splácí nové bance. Klient podklady odnese na katastr nemovitostí a uhradí poplatek 1 000 Kč za návrh na vklad výmazu zástavního práva z katastru.

Závěrem je nutné podotknout, že tento proces není třeba absolvovat v případě, kdy by byla úspora pouze několika desítek korun měsíčně. Vždy je třeba mít na mysli existenci nákladů, které byly uvedeny v propočtu nákladů ve druhém odstavci tohoto článku. Ovšem pokud bude rozdíl v řádech několika stovek či tisíc korun měsíčně při zbývající době splatnosti deseti a více let, je na místě tento proces absolvovat a ušetřit několik desítek tisíc korun.

Zdroj: www.finance.idnes.cz


Podobné recenze