Minimální mzda? Nesmysl, který nepomůže nikomu


Život na hranici chudoby – 2.díl

Ekonomický růst v posledních letech přinesl nejen vyšší mzdy a důchody, ale výrazně stoupla i minimální mzda. Někteří se z toho radují, její nárůst (a samotná existence) ale nepřináší jen pozitiva. V tomto článku vám zkusíme vysvětlit, proč by minimální mzda měla být zrušena a v čem nejvíce škodí právě nejchudším lidem.

Otázka minimální mzdy není černobílá 

Mnoho lidí vnímá minimální mzdu jako cosi samozřejmého a i její pravidelný růst bere jako něco automatického, co by mělo přicházet pravidelně každý rok. Tito lidé už si ale neuvědomují, že minimální mzda přináší celou řadu negativ, která se dotýkají nejen zaměstnavatelů a živnostníků, ale dopadají právě i na ty nejchudší. 

Prudký růst minimální mzdy ohrožuje nejen podnikatele, ale i zaměstnance

Růst minimální mzdy byl v posledních několika letech skutečně významný a pro ty, kteří tuto částku pobírají, to byla jistě dobrá zpráva. Je ale třeba říct, že minimální mzda se týká jen několika procent lidí – drtivá většina zaměstnanců má platy vyšší, takže se jich toto opatření nedotkne. Výrazně se ale dotkne zaměstnavatelů, kteří už tak musejí platit velmi vysoké odvody (zdravotní, sociální, daně) a každé zvýšení minimální mzdy tak pro ně má velký dopad – mnohdy se tak mohou dostat až do existenčních problémů. 

Minimální mzda ale ohrožuje i samotné zaměstnance – jednak proto, že při jejím neustálém zvyšování může jednoduše dojít k situaci, kdy podnikatel na výplatu už prostě nebude mít a nebo se mu za dané peníze nevyplatí dotyčnou osobu dále zaměstnávat. Bez minimální mzdy by byla situace daleko jednodušší a plat by byl vždy na dohodě zaměstnance a zaměstnavatele – takto by měli šanci i lidé, jejichž produktivita nebo kvalita práce neodpovídá ani minimální mzdě.

Zrušení minimální mzdy by bylo výhrou pro všechny

V případě zrušení by tak vyhráli všichni – drtivá většina bere stejně vyšší peníze, navíc takto by mělo šanci na získání práce ještě více lidé. Výrazně by zrušení minimální mzdy pomohlo i zaměstnavatelům, na které současná vláda příliš nemyslí a situaci jim vůbec neulehčuje. 

Hlavní nevýhody minimální mzdy:

  • poškozuje zejména drobné podnikatele, může jim přivodit i existenční potíže
  • pokud zaměstnanec vytvoří nižší hodnotu práce, než je minimální mzda, podnikateli se nevyplatí jej nadále zaměstnávat
  • zvyšování minimální mzdy přinese tlak na automatizaci a robotizaci práce – spousta lidí tak kvůli tomu přijde o místo 
  • minimální mzda má negativní vliv i na cenu výrobků, které kvůli ní mohou zdražit 

 

 

Alternativní návrhy řešení, jak pomoci těm nejchudším: 

  • volný svobodný trh bez zbytečných regulací a nařízení
  • zrušení minimální mzdy – každý by si svobodně vyjednal plat sám za sebe 
  • zrušení povinnosti uzavírat smlouvy podle zákoníku práce – pomohlo by se tak i zaměstnavatelům, ale hlavně chudším a méně kvalifikovaným lidem, kteří by byli snadněji zaměstnatelní (například pokud by je mohl zaměstnavatel propustit ihned bez nutnosti udávat důvod) 
  • legalizace švarcsystému (původně byl povolený, později byl označen jako nelegální)

Minimální mzda je už dnes v českém zákoníku pevně ukotvená, to ale neznamená, že by časem nemohlo dojít k jejímu zrušení, ideálně spolu s celkovou liberalizací pracovního trhu. Pouze svobodný trh, kde si zaměstnavatelé a zaměstnanci budou moci svobodně domluvit podmínky – ať už mzdové, tak i v dalších oblastech – je optimálním řešením, které pomůže všem. Socialistické rozdávání peněz z kapes ostatních lidí a neustálé házení klackům pod nohy podnikatelům ve výsledku chudým lidem nijak nepomůže, naopak je to ještě více poškodí.

V závěrečné části našeho seriálu si představíme jednotlivé možnosti, jak se s chudobou vypořádat a ukážeme si možná řešení tohoto problému.


Podobné recenze