Mimořádné splátky sníží půjčku


V průběhu čerpání úvěru se může vyskytnout situace, kdy byste rádi část úvěru splatit. V tomto případě je na místě využít mimořádné splátky. Ovšem z pohledu klienta banku připravíte o část zisků. Nabízí se otázka, zda je možno mimořádnou splátku provést? V tomto krátkém článku se dozvíte podrobnosti.

Na otázku, zda je možno mimořádnou splátku provést, si odpovíte prostudováním smluvních podmínek. Ve smluvních podmínkách se dozvíte podrobnosti o mimořádných splátek. Po zjištění situace se i tak s bankou domluvte, kdy provedete mimořádnou splátku, aby o ní v bance věděli. U naprosté většiny finančních institucí můžete splátku provést jednorázovým příkazem k úhradě případně složit hotovost na pobočce. O možnostech mimořádných splátek je ovšem v první řadě nutné přemýšlet ještě před uzavřením smlouvy.

Okamžikem provedení mimořádné splátky se změní podmínky úvěru. Mohou nastat dvě situace, v první se vám sníží měsíční splátky a ve druhé se sníží celková doba splatnosti. Pokud budete řešit otázku zda volné finanční prostředky použít na úhradu mimořádné splátky nebo ji investovat jinak, zvolte spíše variantu dvě. Mimořádná splátka sice půjčku sníží, ale nevymaže ji.

Zdroj: www.pujcitsi.cz


Mimořádné splátky sníží půjčku
4.2 (84%) 5

Podobné recenze

Jedná se o podvod? Napište vaše zkušenosti.

Diskuze:

Zkušenost s Mimořádné splátky sníží půjčku

  1. Ray napsal:

    Ačkoliv jsou většinou Vaše informace korektní a pomáhající, tak v tomto případě se mýlíte. Pokud se jedná o spotřebitelský úvěr od banky fyzické osobě, tak spotřebitel nemá žádnou povinnost se na něco banky ptát nebo jí cokoliv oznamovat nebo snad při předčasném splacení celého nebo části dluhu cokoliv zkoumat. Právo spotřebitele na předčasné splacení celého nebo části dluhu je přímo zakotveno v zákonu o spotřebitelském úvěru (§ 15) a banka ho musí akceptovat a pokud mají někde ve svých VOP jiné ustanovení, než je dáno zákonem, pak jsou v tomto bodu tyto podmínky neplatné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.