Mimořádné splátky sníží půjčku


V průběhu čerpání úvěru se může vyskytnout situace, kdy byste rádi část úvěru splatit. V tomto případě je na místě využít mimořádné splátky. Ovšem z pohledu klienta banku připravíte o část zisků. Nabízí se otázka, zda je možno mimořádnou splátku provést? V tomto krátkém článku se dozvíte podrobnosti.

Na otázku, zda je možno mimořádnou splátku provést, si odpovíte prostudováním smluvních podmínek. Ve smluvních podmínkách se dozvíte podrobnosti o mimořádných splátek. Po zjištění situace se i tak s bankou domluvte, kdy provedete mimořádnou splátku, aby o ní v bance věděli. U naprosté většiny finančních institucí můžete splátku provést jednorázovým příkazem k úhradě případně složit hotovost na pobočce. O možnostech mimořádných splátek je ovšem v první řadě nutné přemýšlet ještě před uzavřením smlouvy.

Okamžikem provedení mimořádné splátky se změní podmínky úvěru. Mohou nastat dvě situace, v první se vám sníží měsíční splátky a ve druhé se sníží celková doba splatnosti. Pokud budete řešit otázku zda volné finanční prostředky použít na úhradu mimořádné splátky nebo ji investovat jinak, zvolte spíše variantu dvě. Mimořádná splátka sice půjčku sníží, ale nevymaže ji.

Zdroj: www.pujcitsi.cz


Podobné recenze