Půjčka mezi manželi – skutečně to jde?


V souvislosti s půjčkami se občas mezi lidmi objevuje otázka, zda si mohou mezi sebou vzájemně poskytnout půjčku i manželé. Protože hodně lidí na tento dotaz nezná odpověď, nebo jsou jejich domněnky mylné, podívali jsme se, jak to s manželskou půjčkou ve skutečnosti je.

Když se řekne půjčka mezi manželi, většinu z nás asi jako první věc napadne běžné půjčení peněz, kdy si dva lidé mezi sebou vzájemně půjčí menší částku – bez jakýchkoliv smluv nebo jiných dokladů. To samozřejmě možné je i u manželských párů. Je jasné, že tento druh půjček zákony nijak neřeší. Jiná situace už ale nastává u standardních půjček, kdy jedna strana poskytne druhé úvěr, který by v případě nesplácení mohla vymáhat. Je tento druh půjček možný i u manželů?

manželská půjčka - Se vstupem do manželského svazku jsou totiž spojeny různá pravidla a zákony.Jedním z nich je tzv. společné jmění manželů.

Se vstupem do manželského svazku jsou totiž spojeny různá pravidla a zákony.Jedním z nich je tzv. společné jmění manželů.

Touto otázkou se v minulosti zabývaly i české soudy (konkrétně se jednalo o Krajský soud a Nejvyšší správní soud) a oba se shodly na tom, že standardní půjčka mezi manželi možná není, jinými slovy v případě, že by k ní došlo, nemá pak dlužník povinnost tyto peníze vrátit. Proč tomu tak je a na základě čeho není taková půjčka platná?

Se vstupem do manželského svazku jsou totiž spojeny různá pravidla a zákony.Jedním z nich je tzv. společné jmění manželů. Jedná se o to, že veškerý majetek, který oba manželé během celé doby trvání manželství nabudou, patří oběma a žádný z nich nemá svůj výlučný majetek, který by patřil pouze jemu (až na určité výjimky, jako např. věci osobní potřeby, věci získané darem či dědictvím apod. – podrobnější informace naleznete například na Wikipedii.

Stejně tak je to i se závazky – i u nich platí, že je manželé musejí plnit společně, opět až na výjimky, kdy by byl některý ze závazků součástí výlučného vlastnictví jednoho z manželů.

Oba dva nezávislé soudy (Krajský i Nejvyšší správní) dospěly ke stejnému závěru a sice, že půjčka mezi manželi není možná ani v případě, že by byla poskytnutá z výlučného vlastnictví. Pokud tedy chcete svému partnerovi/partnerce poskytnout půjčku, nepůjde o právní akt a např. v případě rozvodu nebude povinen vám dané peníze vrátit.

Žádost o půjčku

Podobné recenze