Jaké jsou platové rozdíly v Česku?


Studium náročné vysoké školy, každodenní pracovní stres, přesčasy a odpovědnost za lidi i peníze. To je jedna strana mince spojená s mnohdy až stotisícovými příjmy. Odchod z práce s čistou hlavou a mnoho času na rodinu a koníčky, ovšem s podstatně menšími příjmy. Porovnání nejlépe a nejhůře placených profesí naleznete v tomto článku.

Na prvním místě co se týče výše platu je řídící letového provozu, jež má měsíční příjem více než 164 000 Kč. Vysoké platy jsou součástí také pracovních pozic vedoucích pracovníků velkých společnostech, kde se pravidelně objevuje necelých 114 000 Kč hrubého. Na bronzové pozici pomyslného žebříčku jsou lékaři s průměrným měsíčním výdělkem přesahujícím 89 000 Kč.

Platy 1

Na opačném konči pomyslného žebříčku jsou uklízeči, vrátní a číšníci. Měsíční příjmy se pohybují od 10 000 do 11 000 Kč hrubého. Všechny tyto údaje vyplívají z dat Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV).

Platy 2

Nízké platy se týkají také dělníků (medián hrubého platu je 13 366 Kč) nebo zemědělců (medián hrubého platu je 14 102 Kč).

Platy 3

V přehledech platů profesí je u většiny použit medián plazů, který je většinou nižší než průměr. Medián ukazuje takový výdělek, který se nachází uprostřed řady nejlépe a nejhůře placené zaměstnance. Z toho vyplívá, že polovina zaměstnanců určité profese má méně, než je medián a druhá polovina má více. Použité údaje jsou z 1. pololetí roku 2015. ISPV spravuje Ministerstvo financí ČR.

Platy 4

Jaká jsou v České republice vážená povolání? Nejvíce ceněné povolání je lékař, vědec, zdravotní sestra a učitel (ka). Průzkum provedlo Centrum veřejného mínění. Dotazovaní vybírají ze seznamu 26 povolání. Ovšem platy učitelů nejsou vysoké, jelikož například medián hrubé měsíční mzdy učitele odborných předmětů na střední škole je pouhých 25 081 Kč a medián hrubé měsíční mzdy učitele základní školy pro 1. stupeň dělá 27 071 Kč.

Odjakživa se na prvních místech mezi ceněnými povoláními umísťují profese související s medicínou, jelikož zachraňují to nejdůležitější a pro člověka zásadní: zdraví. Dle slov socioložky Jitky Havlové si lidé cení také vzdělání, pedagogů, kteří ho nejen na vysokých školách šíří. Cení si také vědců. Do první desítky patří také soudci, zemědělci, projektanti, programátoři a policisté. Poslanci mají příjem zajištěný, ovšem na žebříčku ceněných povolání neopustili poslední nebo předposlední místo. V případě prestiže vojáka se dere nahoru pomaleji než policista a propadá se úcta k profesionálním sportovcům. Na všechny umístění mají přímý vliv nálada ve společnosti, požadavky trhu práce a společenské změny. Umístění politiků odráží jejich malý význam pro fungování společnosti.

Zdroj: www.finance.idnes.cz


Podobné recenze