Jaká si dávají Češi novoroční předsevzetí ohledně osobních financí?


Novoroční předsevzetí jsou součástí rituálů většiny lidí. Mnohdy mívají podobu také finančních závazků. ING Bank si nechala agenturou Ipsos udělat v polovině října mezinárodní průzkum ve 13 zemích Evropy, v USA a Austrálii na vzorku 14 837 lidí. Podle výsledků průzkumu si předsevzetí  dává sedm z deseti Evropanů a v České republice to je čtvrtina obyvatelstva. Na prvním místě je snaha více spořit, následována snížením zadlužení a zlepšením kontroly výdajů. Loni se podařilo splnit finanční předsevzetí 55%  Čechů, kteří si ho dali.

 Při pohledu na Evropu je patrné, že novoroční předsevzetí si dává 71% lidí, a zpravidla se jedná o cíl zlepšit svou finanční situaci. V Evropě si dávají nejvíce novoročních finančních předsevzetí Turci (86%), Nizozemci (82%) a Lucemburčané (81%) a naopak nejméně Španělé (60%) a Němci (62%). V České republice se jedná o 75%, jak již bylo zmíněno v úvodu článku a je uvedeno v grafu č.1. níže.

Podle slov Libora Vaníčka, ředitele retailového bankovnictví ING Bank ČR, ukazuje srovnání loňského a letošního šetření, že novoroční finanční předsevzetí si dává stále stejné procento Evropanů. Všechny tři nejčastější předsevzetí jsou důležité a chválihodné. V případě logického postupu domácností a primárního odlužení se, které bude následováno lepší kontrolou výdajů, pak se dostaví také schopnost spořit. Dle jeho slov je důležité  držet se cíle a postupovat vpřed. Plány je vhodné po určité době vyhodnotit a v případě jejich plnění si dát malou odměnu.

Aktualita Předsevzetí 1

Mezi nejčastěji finanční předsevzetí Evpopanů patří více spořit (41%), kontrolovat své výdaje (27%) nebo snížit zadlužení (27%). Mezi Čechy je na prvním místě předsevzetí více spořit (36%), snížit dluhy (33%) a lépe kontrolovat výdaje (25%). Kompletní výsledky najdete v grafu č.2, který je níže.

 Aktualita Předsevzetí 2

Jaká byla úspěšnost dodržování předsevzetí? Situace je odlišná dle oblasti. V Rakousku nebo Německu sedm z deseti dotazovaných loňská finanční předsevzetí splnilo, zatímco v Turecku, Španělsku nebo Itálii váze než polovina lidí je nenaplnila. V České republice se dařilo předsevzetí naplnit 55% dotazovaných.

Zdroj: www.bankovnipoplatky.com


Podobné recenze