Jak zrušit věcné břemeno?


Věcné břemeno je věcné právo k cizí věci, které vzniká na základě písemné smlouvy, závěti či ze soudního rozhodnutí. Často nám nemusí být příjemné a může různými způsoby komplikovat náš každodenní život. Ale jak zrušit věcné břemeno? Jde to vůbec? Naštěstí ano.

 Prvně je třeba říci, že věcné břemeno může zaniknout rozhodnutím příslušného orgánu, a to zejména soudu. K tomu je však třeba mnohdy podat osobní žádost, na které musí být uvedeny ověřené podpisy. Žádost je následně doručena na příslušný (často katastrální) úřad, a pokud není důvod k odmítnutí, můžeme se ze zániku věcného břemene radovat. Variantou je i automatické zrušení, které, v případě spojení s konkrétní osobou, nastává společně s úmrtím.


Podobné recenze