Jak zrušit povinné ručení?


Zrušení povinného ručení nebývá zrovna jednoduchá věc, dojít k němu však může rovnou několika způsoby. Tím nejméně složitým je změna majitele vozidla, pojistná smlouva však nepadá v den podpisu, nýbrž v okamžiku, kdy je pojistiteli tato změna oficiálně nahlášena.

Zánik tohoto speciálního druhu pojištění nastává i v případě, kdy kupříkladu automobil přestává oficiálně jako vozidlo existovat. Pokud se tedy jedná o likvidaci na některém z vrakovišť, je třeba vystavený dokument rovněž pojistiteli doručit a vyhnout se tak tomu, abychom platili za vozidlo, které nadále nevlastníme – a v podstatě již neexistuje. Třetí a poslední variantou je vymazání vozidla z centrální evidence, po této skutečnosti s ním však v žádném případě není vhodné zajíždět na pozemní komunikaci – riskovat bychom tak totiž mohli tučnou pokutu i odebrání řidičského průkazu.


Jak zrušit povinné ručení?
3.7 (73.33%) 3

Podobné recenze