Jak vysoký úrok u půjčky lze považovat za ještě rozumný?


O výši úroku rozhoduje poskytovatel půjčky. Někteří se bohužel stále řídí názorem, že každé i nekvalitní a předražené zboží má svého kupce. I po roce 2016, kdy začal platit nový zákon o spotřebitelském úvěru, lze narazit na půjčky s lichvářským úrokem.

Přelom let 2016 a 2017 lze považovat za přelomový, co se týče do té doby nepřehledného a chaotického trhu s nebankovními půjčkami. Nový zákon o spotřebitelském úvěru konečně přinesl dlouho požadovaná pravidla pro poskytovatele nebankovních půjček, kteří si do té doby dělali, co chtěli téměř bez rizika potrestání. Dnes smí nebankovní půjčky poskytovat pouze ten, kdo splní přísné podmínky stanovené zákonem.

To však neznamená, že by půjčky s lichvářským úrokem zmizely z povrchu zemského. Buď se poskytovatelé naučili obcházet zákon o úvěru nebo se jednoduše stáhly do nelegální zóny nazývané černý trh. Bohužel se stále najdou lidé, kteří si půjčku vezmou téměř za jakýchkoliv podmínek. Většinou je k tomuto kroku dožene finanční nouze.

Lichva dle občanského zákoníku

Poprvé se český právní řad dotkl otázky lichvy v občanském zákoníku, který platí od roku 2014, kde se v § 1796 píše, že: „Neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru”.

Jakkoliv je definice lichvy užitečná věc, v praxi se její prokázání stále neobejde bez pomoci soudu. To ani nebude možné, dokud některý z českých zákonů nestanoví přesné číslo, od jaké částky lze úroky považovat už za nepřiměřeně vysoké. Dokázat totiž, že poskytovatel půjčky zneužil tíživé či jiné situace věřitele, není snadné. V ideálním případě by měl věřitel mít zvukový záznam nebo svědectví jiné osoby.

Stejně tak lze různě vykládat hrubý nepoměr”, který v jednom případě může představovat úrok ve výši 60 % a v jiném případě až 80% úrok. U krátkodobých půjček zase vychází úrok jako vysoký, o hrubém nepoměru se však nedá hovořit. Lze vůbec určit bezpečnou hranici úroků?

Co o lichvě říká současný zákon o spotřebitelském úvěru

Také zákon o spotřebitelském úvěru platný od konce roku 2016 se dotkl půjček s neeticky vysokými úrokovými sazbami a sankcemi za nesplácení. Poskytovatelé nebankovních půjček již nesmí využívat tzv. rozhodčí doložky při řešení sporů a sankce za nesplácení půjčky nesmí přesáhnout 200 000 Kč.

Nový zákon však už nestanovil maximální výši úrokové sazby a také si nedal zrovna velkou práci s lepší definicí výpočtu schopnosti splácet klienta. To znamená, že aktuálně platný zákon o úvěru sice lichvářům značně zkomplikoval podnikání, ale jejich činnost se zastavit nepodařilo.

Podle odborníků by totiž zastropování úvěrů vedlo ke snížení dostupnosti půjček na trhu a velkou část lidí by to jen nahnalo do šedého a černého sektoru ilegálních půjček, kde se to lichváři doslova hemží. Současná zákonná úprava prý umožňuje lepší kontrolu subjektů, kteří jsou obviněni z porušování zákona.

Důležité je vědět, jak posoudit výhodnost půjčky

Největší zodpovědnost tak spočívá na lidech, v jejichž zájmu je naučit se správně posoudit výhodnost či nevýhodnost půjčky. To ale na druhou stranu díky výše zmiňovanému zákonu o spotřebitelském úvěru není až tak složité. S hodnocením půjček pomůže také lepší finanční gramotnost a znalost zásad bezpečného půjčováním.

U běžné půjčky je při hodnocení její výhodnosti zásadní hodnota RPSN zahrnující veškeré s ní související náklady. Platí, čím je hodnota RPSN nižší, tím je půjčka výhodnější. Hodnota RPSN není vypovídající u malých půjček, kde je důležité umět si spočítat, na kolik celkem půjčka vyjde. Důležité je také spolupracovat pouze se společnostmi, které půjčky poskytují legálně a mají odpovídající licenci.


Podobné recenze