Jak vyhlásit osobní bankrot?


Osobní bankrot lze v podstatě chápat jako řešení úpadku a využíváme jej v případě, kdy nadále nejsme schopni splácet své závazky či dluhy. A jak vyhlásit osobní bankrot?

Prvním krokem by mělo být podání návrhu na povolení oddlužení, a to společně s návrhem na zahájení insolventního řízení. To vše může vykonat pouze sám dlužník, který by měl především pamatovat na všechny náležitosti prvního zmíněného návrhu.

Návrh na povolení oddlužení musí obsahovat označení soudu, kterému je dokument adresován. Další náležitostí je označení dlužníka a osob, které jsou oprávněny za něj jednat, očekávané příjmy v následujících 5 letech a údaje o příjmech dlužníka za poslední tři roky činnosti.


Podobné recenze