Jak správně čerpat rodičovský příspěvek. Lze to i najednou?


Dle české legislativy je možné zbývající část rodičovského příspěvku čerpat najednou při narození každého dalšího potomka. Co vše musí rodiče splnit a jak správně podat žádost, aby jim jednorázové dočerpání tohoto příspěvku bylo umožněno?

V polovině letošního léta vešla v platnost novela zákona o státní sociální podpoře. Mimo jiné obsahuje změnu týkající se pravidel čerpání rodičovského příspěvku.

Nově je možno zbytek dávky dočerpat prostřednictvím jednorázové částky, pokud se rodině narodí další potomek. To znamená, že rodič na rodičovské dovolené nepřijde o nárok na do té doby ještě nevyčerpanou částku příspěvku.

Čerpání rodičovského příspěvku při narození dalšího dítěte

Novela zákona byla přijata rodiči více než pozitivně. Novopečeným rodičům totiž umožňuje čerpat rodičovský příspěvek v plné výši i v případě, že se jim další dítě narodí v době, kdy nestihli dávku na předchozího potomka, a zároveň v té době nejmladší dítě, dočerpat.

Do té doby to nešlo. Pokud se tak dvě děti narodily brzy po sobě, rodina o zbývající částku v rámci rodičovského příspěvku přišla.

V roce 2020 celý rodičovský příspěvek z tohoto důvodu nevyčerpalo zhruba 12 tisíc rodin a v průměru každá rodina přišla o 80 000 Kč, což zejména u nízkopříjmových rodin znamenalo značný finanční problém. Narození dalšího potomka proto raději odkládali na později.

Kdo má nárok na čerpání celé dávky a kolik to je?

Na kolik si současní rodiče při narození dítěte vůbec přijdou? Aktuálně rodičovský příspěvek činí 300 000 Kč na jedno dítě a 450 000 Kč na dvě a více dětí (do konce roku 2019 činila výše příspěvku 220 000 Kč na jedno dítě a 330 000 Kč na dvě a více dětí).

Na rodičovský příspěvek má ze zákona nárok pouze jeden z rodičů pečující o dítě do jeho čtyř let. Výši měsíční dávky si každý rodič určuje sám a vliv má i jeho příjem před nástupem na rodičovskou dovolenou. V prvním roce jeho maximální výši činí 43 470 Kč u jednoho dítě nebo 65 205 u dvou a více dětí pro rok 2021.

Rodiče bez nároku na peněžitou pomoc v mateřství mohou získat rodičovský příspěvek v maximální výši 10 000 Kč na jedno dítě a 15 000 Kč na dvě a více dětí.

Celý rodičovský příspěvek mohou nyní dočerpat rodiny, kterým se narodilo další dítě až po 28. červenci 2021, a původní příspěvek nestihly vyčerpat. Pokud se však dítě narodilo před tímto datem, nárok na jednorázové dočerpání dávky nevzniká.

Jak podat žádost o jednorázové dočerpání příspěvku

K dočerpání rodičovského příspěvku formou jednorázové výplaty musí být splněná základní podmínka, kterou představuje stanovení denního vyměřovacího základu u jednoho nebo obou rodičů, případně je jeden z rodičů k tomuto datu samostatně výdělečně činný (OSVČ).

Je-li podmínka dodržena, zbývá narození nového potomka oznámit na úřadu práce, který oprávněné osobě zašle oznámení, a pokud je vše v pořádku, je vyplacena nevyčerpaná část příspěvku.

Kdo na rodičovské dávky nedosáhne

Nárok na rodičovský příspěvek vůbec nemají rodiče, kteří nepracují a jsou nezaměstnaní. Je to stejné jako v případě státní finanční podpory během mateřské dovolené. Tito rodiče však mohou žádat o jiné sociální dávky, zejména pak přídavky na dítě, které byly v rámci stejné novely navýšeny.

O zbytek nevyčerpaného rodičovského příspěvku pak nemohou žádat i rodiny, jimž se nový potomek narodil ještě před nástupem novelizovaného zákona, to znamená před 28. červencem 2021.


Podobné recenze

Jedná se o podvod? Napište vaše zkušenosti.

Diskuze:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *