Jak probíhá exekuce?


Exekuce je bezesporu velice nepříjemnou záležitostí, pokud k ní však dojde, musíme být připraveni a znát zcela podrobně její kroky. V podstatě lze říci, že se skládá ze zahájení, průběhu a ukončení. A konkrétně? Jak probíhá exekuce? To si popíšeme v následujících řádcích:

 Startovním krokem exekuce je okamžik, kdy návrh na řízení dorazí exekutorovi, který zažádá soud o pověření k tomu, aby mohl proces provést. Pakliže je jeho žádost úspěšná, začne vydávat exekuční příkazy. Těmi se rozumí především postižení majetku povinného – srážky ze mzdy, prodej movitých věcí i nemovitostí. Exekuce může trvat měsíce i roky, ukončena může být jak vymožením celé pohledávky, tak schváleným návrhem oprávněné osoby. Za jistý konec procesu můžeme považovat i okamžik, kdy je povinná osoba shledána jako nemajetná.


Podobné recenze