Jak probíhá exekuční řízení?


Dne, kdy došel exekuční návrh soudnímu exekutorovi, dochází k zahájení exekučního řízení. Podle §38 EŘ musí být v exekučním návrhu uvedené náležitosti, které do něj zapracuje pověřený soudní exekutor. K exekučnímu návrhu musí být vždy přiložen exekuční titul v originále nebo ověřené kopii.

Jakmile je provedena kontrola exekučního návrhu soudním exekutorem, soudní exekutor zašle soudu žádost o pověření. V případě splnění všech předpokladů stanovených zákonem, je exekutor soudem do 15 dnů pověřen. Pro osobu, která je účastníkem exekučního řízení, nutno zdůraznit, že pověření není rozhodnutím, tudíž se nedoručuje. V opačném případě, pokud nejsou předpoklady a náležitosti splněny, soud se obrátí na exekutora s žádostí o odmítnutí či zamítnutí návrhu na exekuční řízení. Soudní exekutor je tedy vázán přímo na soud.

Po úspěšném dokončení první fáze, soudní exekutor zasílá povinnému vyrozumění o zahájení exekuce, a to do 15 dnů od doručení pověření. S tímto vyrozuměním soudní exekutor doručuje také výzvu k dobrovolnému splnění povinností a kopii exekučního titulu. Od doručení těchto dokumentů běží povinnému 30 denní lhůta určená k dobrovolnému splnění povinností nebo k podání návrhu na zastavení s odkladným účinkem.

exekutor

Okamžikem doručení vyrozumění vzniká povinnému tzv. generální inhibitorium. Toto období je specifikováno zákazem nakládání s majetkem včetně nemovitostí a majetku náležícího do společného jmění manželů. Pokud existuje nepoměr vymáhané povinnosti k majetku, může soudní exekutor rozhodnout, že tzv. generální inhibitorium je vztaženo pouze k části majetku.

Po obdržení vyrozumění o zahájení exekuce, začíná samotná exekuce. Exekutor provádí úkony, které vedou k úplnému vymožení pohledávky, velmi rychle a účelně. Způsob provedení exekuce je pouze na vůli exekutora. Soudní exekutor využívá hlavně exekučního příkazu, který je popsán v exekučním řádu.

V okamžiku, kdy dojde k úplnému vymožení pohledávky, je exekuční řízení skončeno. O tomto stavu soudní exekutor vyrozumí všechny orgány a osoby, které se exekučního řízení zúčastnili. Konec může nastat také vyloučením soudního exekutora soudem, zastavením exekuce soudním exekutorem či soudem, změnou soudního exekutora nebo rozhodnutím soudu o spojení exekučních řízení.


Jak probíhá exekuční řízení?
4.7 (93.33%) 3

Podobné recenze

Jedná se o podvod? Napište vaše zkušenosti.

Diskuze:

3 zkušeností s Jak probíhá exekuční řízení?

 1. alenkanott napsal:

  Pokud řešíte exekuci, doporučuju kouknout sem http://www.cikr.cz/sluzby/exekuce/
  Dobře vysvětleno co a jak dělat + vám pomohou.

 2. Anonym napsal:

  Dobrý den,bývala si uzavřela úvěr v době kdy měla ještě trvalí pobyt u mě,poté si změnila trvalí pobyt a odstěhovala se.Mám se bát že mi tu zazvoní exekutor nebo už ji bude kontaktovat a vymáhat na jejím novém bydlišti?Děkuji za odpověd

 3. Ladislav Marušák napsal:

  Odvolací Vrchní soud v Praze přiznal odpůrci v občansko-právní věci náhradu nákladů soudního řízení ve výši 11 724 Kč, žalobci ale umožnil do 60 dnů zpracování a podání dovolání Nejvyššímu soudu ČR, (které bylo podáno a přijato), přičemž oprávněného poučil ve smyslu § 251 OSŘ “Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.” – Oprávněný nepodal návrh na soudní výkon rozhodnutí a bez souhlasu Vrchního soudu podal návrh na nařízení exekuce, doložený kopií usnesení soudu, která není opatřena potvrzením o jeho vykonatelnosti, s tím, že stačí, že usnesení nabylo právní moci, což okresní soud akceptoval. – Jedná se o nerespektování dispozičních práv Vrchního soudu, o podvod – uvedení občana i soudu v omyl? – Dovolání není dosud vyřízeno.

  v rámci své úřední moci stanovil předpoklad k výkonu rozhodnuktí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.