Jak požádat o vymazání z registru neplatičů?


Samotný výmaz z registru dlužníků není mnohdy vůbec jednoduchý. Celý proces je spojen s podmínkou mít jako první zaplaceny všechny dlužné částky. Ovšem i po zaplacení dlužné částky zůstane zápis v registru mnohdy i několik let po jejich uhrazení. Jedinou změnou se stane, že u jména dlužníka je zaznamenáno datum úhrady dluhu.

V České republice existují jak bankovní tak nebankovní registry dlužníků. Doba zápisu v rejstříku po uhrazení dlužné částky se liší a proto je nutné kontaktovat provozovatele registru (např. SOLUS) nebo přímo Centrální registr dlužníků ČR (CERD). Pro informaci, doba zápisu v bankovním a nebankovním registru je čtyři roky a v registru SOLUS jsou to roky tři. O vymazání z registru je ovšem možné požádat pouze v případě chybného zápisu, v opačném případě k výmazu dojde po uplynutí zmíněné doby.

Registr dlužníků je k nahlédnutí online, takže k ověření, zda bylo požadováno provedeno, neexistuje žádná překážka. Výmaz je tedy mnohdy velmi komplikovaným a časově náročným procesem. Registrů je využíváno většinou společností působících na českém trhu. Nahlížení do registru dává společnostem možnost předejít vzniku závazku s problémovými klienty. Stejné podmínky platí pro podnikatele a firmy, takže se ve většině případů obě strany obchodního styku setkávají s nezbytnou nutností registry prohlédnout. Celá operace mnohdy trvá jen několik málo minut.


Jak požádat o vymazání z registru neplatičů?
4.5 (90%) 4

Podobné recenze