Jak interaktivní formuláře ulehčí podání daňového přiznání za rok 2020?


Podání daňového přiznání se týká nejen živnostníků, podnikatelů, umělců a dalších typů OSVČ, ale rovněž studentů, důchodců a některých zaměstnanců, chtějí-li využít nabízených daňových slev a výhod. Za rok 2020 je nutné daňové přiznání podat nejpozději k 1. dubnu 2021.

Zaměstnancům stačí zjednodušený daňový formulář

Zaměstnanci s příjmem ze závislé činnosti podávající daňové přiznání sami a nikoli prostřednictvím zaměstnavatele, mohou opět využít zjednodušený typ daňového formuláře, který má pouze dvě strany.

Doporučeno je použít program Microsoft Excel. Jiné programy sice daně spočítají správně, mohou však vzniknout potíže při přenosu rodného čísla do příloh, při tisku dokumentu nebo se nesprávně zobrazí nápověda.

Ostatní poplatníci musí použít standardní formulář

Díky interaktivním formulářům nejde o nic složitého. Daňový poplatník vyplní pouze osobní údaje (jméno, příjmení, rodné číslo apod.), příjmy a výdaje za rok 2020. Veškeré výpočty už interaktivní formulář s přednastavenými vzorci spočítá sám.

Vybrané položky, jejichž vyplnění může vyvolat nejasnosti, obsahují nápovědu. Ta se zobrazí hned po najetí kurzorem na dané políčko.

Vyplněné daňové přiznání vytiskněte a nezapomeňte jej podepsat. Nemusí být barevná, stačí i černobílá varianta. Podepsaný formulář poté doručte (osobně, poštou či datovou schránkou) na odpovídající finanční úřad nejpozději do 1. dubna 2021.

Nezapomeňte odevzdat přehledy o příjmech a výdajích

OSVČ společně s daňovým přiznáním jsou povinni odevzdat další dva dokumenty. Jedná se o přehledy příjmů a výdajů pro zvolenou zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Z důvodů pandemie byly OSVČ za rok 2020 prominuty platby v minimální stanovené výši za období březen až srpen, což činilo 2 544 Kč na sociálním pojištění a 2 352 Kč na zdravotním pojištění. Ačkoliv zaplatili výrazně méně, výpočty ani daň z příjmu to nijak neovlivní.

Přehledy o příjmech a výdajích lze stáhnout online na stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven a na stránkách ePortálu ČSSZ.

Seznam zdravotních pojišťoven v ČR:

  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Oborová ZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
  • RBP, zdravotní pojišťovna
  • Vojenská zdravotní pojišťovna
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Daňové zvýhodnění, které lze uplatnit u daňového přiznání za rok 2020

Školkovné pro rodiče s malými dětmi

Rodiči s dětmi, které navštěvují školky, mohou využít daňovou slevu označovanou jako školkovné. Slevu lze uplatnit za celý kalendářní rok. Za rok 2020 mohou uplatnit 14 600 Kč na každé dítě, což je o 1 250 Kč více než v roce 2019. Slevu mohou využít i rodiče, jejichž dítě navštěvovalo školku pouze v první polovině roku a pak nastoupilo do první třídy základní školy.

Vyšší limit pro uplatnění daňového bonusu

Je-li vypočtená daň z příjmu nižší než daňové zvýhodnění na děti, nejenže poplatník nezaplatí žádnou daň, ale navíc získává nárok na daňový bonus. Jedinou podmínkou je minimální příjem ve výši 87 600 za celý rok 2020. Opět došlo k navýšení a to o 7 500 z původní částky 80 100 Kč.

Nižší daň pro lidi s vyššími příjmy

Osoby s příjmy nad 1 672 080 Kč ročně jsou povinni zaplatit takzvanou solidární daň ve výši 7 %. Oproti předešlému roku se limit pro platbu solidární daně zvýšil z částky 1 569 552 Kč. Solidární dani podléhají pouze příjmy ze závislé činnosti a příjmy z podnikání. Vyjmuty jsou příjmy z kapitálového majetku a nájmu.


Podobné recenze

Jedná se o podvod? Napište vaše zkušenosti.

Diskuze:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *