Jak fungují P2P platformy v České republice?


Loni se nejen díky masovému rozšíření internetu začalo dařit trhu s P2P půjčkami, jelikož k Bankeratu se přidalo Benefi a Zonky (patřící do skupiny PPF), které začíná konkurenci utíkat. Uživatelé i provozovatelé věří, že se obejdou bez poskytovatelů půjček, bankovních a nebankovních poskytovatelů a půjčují si mezi sebou.

Aktuálně je nejvíce slyšet o platformě Zonky, kterou pro skupinu Home Credit patřící PPF vyvíjí společnost Creative Dock vycházející ze systému největšího globálního P2P zprostředkovatele – amerického Lending Clubu. Fungování systému je jednoduché: žadatel popíše proč a na co si chce půjčit, uvede údaje o své osobě včetně příjmů a platforma porovná data s dalšími dostupnými, například z registrů neplatičů. Pokud se žadatel nejeví rizikově, pak mu systém přiřadí rating a s ním související úrok. Přidělený úrok je pak výnosem pro investory (snížený o poplatek pro Zonky). Podle slov ředitelky Zonky Lucie Tvarůžkové od začátku ostrého provozu v červnu 2015 muselo být odmítnuto 80% „po uši“ zadlužených žadatelů. V začátcích fungování bylo na Zonky více investic než nabídky úvěrů a od června 2015 do února 2016 bylo  rozpůjčováno „pouze“ 35 milionů Kč a za březen 2016 se díky kampani vyhoupla částka na dvojnásobek. Letos má platforma Zonky našlápnuto ke zprostředkování půjček v objemu 400 milionů korun.

p2p půjčky

p2p půjčky

Tuzemské P2P platformy zatím ukazují největší poptávku po refinancování. Zonky se sice tváří „lidštěji“, ovšem to neznamená, že každý žadatel dostane lepší úrok než u bank. Komplexnější pohled na lidi tak neznamená, že Zonky není přísná platforma. Podle České národní banky se spotřební úvěry poskytovaly v únoru za 11,41 procent a Zonky má průměrnou hodnotu kolem 10 procent. Další dvě české P2P platformy – Bankerat a Benefi – se soustředí více na klienty, kterým banky již půjčit nechtějí a tudíž jsou i úrokové sazby podstatně vyšší. U Benefi se sazby pohybují kolem 20 procent a u Bankerat těsně pod 40 procenty. Běžně je možno se setkat se situacemi, kdy klient za pětiletou půjčku vrátí stejně či více jako si půjčil. Dle slov šéfa Benefi Pavla Matouška jsou i tak jejich půjčky pro určitou skupinu klientů výhodné. Průměrná úroková sazba dodávaných smluv je 35 až 50 procent a výjimkou nejsou ani sazby kolem 100 procent. Takové půjčky jsou u Benefi refinancovány i o 30 procent levněji.

Žadatelé o půjčku se na P2P platformách nijak výrazně neliší od těch v bance. Snad jen, že na Zonky žadatel anonymně sdílí údaje o svých financích, svůj příběh a motivaci půjčky. Ovšem na straně poskytovatele je rozdílů mnoho. Banky půjčují klientům bez jejich aktivního přispění, kdežto na P2P platformách je tomu naopak. O příjemcích půjček rozhodují investoři. Zájmy žadatelů a investorů je třeba vybalancovat. Investory zajímají výnosy, které odpovídají úrokovým sazbám žadatelů snížené o procenta na poplatky. Nejvyšší výnos je spojen s půjčkami s vysokým úrokem, které jsou nejrizikovější a hrozí, že dlužníci mohou zpozdit nebo přestat platit úplně. V tomto okamžiku vstupuje do hry risk management. U tří českých poskytovatelů to zatím vypadá, že díky know-how a datům od Home Creditu se daří nejlépe Zonky, která zatím u pěti set uzavřených půjček zaznamenala jen dva případy opožděného splácení. V budoucnu je ale nutno očekávat počet odepsaných půjček mez 4 až 6 procenty (u českých bank je to dle ČNB v únoru 4,1 procenta). Největší světová P2P platforma Leading Club musela odepsat 6,1 procent půjček z více než 800 000 poskytnutých půjček.

Odlišná situace je u konkurenční platformy Benefi a Bankerat. Benefi obsluhuje podstatně rizikovější klienty a těžší tedy je i  jejich posuzování. Jde o to odhadnout klienta, který bude splácet a také určit za kolik půjčit, aby nebyli investoři ztrátoví. Ze zkušeností různých investorů na fórech lze ale odvodit, že risk management na problematičtější klientelu celkem často nevychází. Šéf Benefi Matoušek problémy přiznává. Jedná se zhruba o každého pátého klienta, který je v jedno až pětidenním zpožděním se splátkou. Celkem se jedná o zhruba desetinu klientů. Benefi ale s tímto rizikem počítá a cílem je, aby investoři vydělali více než 10 procent ročně. Podle Matouška však exekutor ještě na dveře žádného dlužníka nezaklepal. Bankerat je spojen s ještě vyššími úroky a zkušenost s exekucemi má. Podle slov šéfa Bankeratu Romana Kakose si investoři riziko uvědomují. Bankerat totiž žadatelům nepřiděluje úrok, ale na základě doložených dokumentů se na něm dohodnou investoři během aukce.

Zdroj: www.ekonomika.idnes.cz


 Jak fungují P2P platformy v České republice?
5 (100%) 1

Podobné recenze