Investiční životní pojištění – pojistný produkt, nikoli náhrada spoření


Investiční životní pojištění (IŽP) je jedním z druhů pojištění, které lze u našich pojišťoven sjednat. V zásadě kombinuje dva druhy produktů – klasické životní pojištění a spořící část, která je zde zastoupena investováním do fondů. Už slovo investiční v názvu značí, že půjde o produkt, který není určený každému. Jak vlastně toto pojištění funguje? Jaké jsou jeho výhody a nevýhody a pro koho se hodí?

Jak funguje investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění se skládá, jak již bylo uvedeno, ze dvou částí. První z nich, riziková část, zajišťuje pojištění pro případ úmrtí (plus možná další připojištění jako úrazové, trvalé následky, vážná onemocnění a další). Sjednáte si, na jakou pojistnou částku chcete být pojištěni a ta je v případě pojistné události pak podle konkrétních podmínek vyplacena.

Druhá, investiční část, je výdělečná. Pojišťovny v rámci ní investují do otevřených podílových fondů, které si sami zvolíte. Vybírat můžete jak z těch konzervativních s nižší mírou rizika i výnosu, tak z těch dynamických. Zde neexistuje žádná minimální ani maximální částka, kterou můžete získat. Vklady nejsou pojištěné a vy tedy můžete hodně vydělat i prodělat.

Výhody investičního životního pojištění

  • lze uplatnit daňový odpočet
  • pojišťovny patří ke stabilním institucím
  • možnost měnit investiční strategii v průběhu trvání smlouvy
  • prostředky lze čerpat v průběhu trvání smlouvy
  • možnost sjednání mnoha připojištění

Nevýhody investičního životního pojištění

  • není levné
  • mnoho poměrně vysokých poplatků (vstupní, odkupné, administrativní aj.)
  • žádná garantovaná částka v případě dožití
  • žádný garantovaný výnos

Pro koho je produkt vhodný?

IŽP je ideální pro klienty, kteří mají alespoň minimální povědomí o investování, fondech a investiční strategii, a chtějí v jednom produktu zkombinovat pojistnou ochranu s možným vyšším výdělkem. Rozhodně se nejedná o náhradu spoření, jak je někdy „finančními poradci“ prezentováno. Záměrně uvádím v uvozovkách, neboť IŽP byl svého času velmi výnosný produkt právě pro ně, ovšem rozhodně ne pro každého klienta. IŽP je v první řadě produktem pojistným.

 

 


Podobné recenze