Hypotéky naruby jsou tady!


Hypotéka naruby neboli reverzní hypotéka, která má zlepšit životní úroveň důchodců, je na českém trhu nabízena nebankovní společností Finemo.cz. Tato společnost se tak stala první vlaštovkou a její produkt nese název Renta z nemovitosti. Finanční experti ale varují, aby byli lidé obezřetní. Na následujících řádcích se dozvíte více.

Zpětná hypotéka, neboli hypotéka naruby, již funguje například v USA, ve Velké Británii nebo v Austrálii. Před několika desetiletími vznikla v USA jako finanční produkt, který měl vdovci nebo vdově umožnit dožít v domě po smrti drahé polovičky a kompenzovat úbytek příjmu. V České republice nejsou důchody vysoké a úspory starších lidí nejsou příliš velké. Po dosáhnutí důchodového věku se znatelně snižuje životní úroveň a tudíž se nabízí právě reverzní hypotéka. Podmínkou pro její získání je vlastnictví nemovitosti, která bude zaúvěrována ve prospěch poskytovatele hypotéky. V ČR je nemovitost vlastněná důchodci poměrně častá a proto se z této skutečnosti vychází. Jedná se většinou o největší majetek rodiny, ovšem právě v důchodu se člověk dostává do situace, kdy je velice těžké financovat její provoz a mít zároveň dostatek financí na běžný život.

Renta z nemovitosti spočívá na principu bezúčelového úvěru, který je zajištěn nemovitostí. Jakmile je nemovitost oceněna, je část z její hodnoty klientovi vyplacena najednou nebo vyplácena pravidelně v podobě měsíční renty. Klient nadále zůstává bydlet ve svém a o majetek se dále stará. Renta bude vyplácena až do úmrtí a poté se nemovitost stane majetkem společnosti. Aktuálně společnost Finemo.cz eviduje desítky zájemců týdně a o hypotéku naruby je tedy nečekaně velký zájem. Aktuální úroková sazba je Renty z nemovitosti je 9,5% a RPSN je po započítání všech poplatků včetně odhadu nemovitosti a pojištění nemovitosti je zhruba 11%. Celková výše vyplacené renty je mezi 5 až 50% z hodnoty nemovitosti a záleží na věku, zdravotním stavu klienta a na stavu nemovitosti. Nutné je ale dodržovat podmínky smlouvy, především přiměřeně pečovat o nemovitost a řádně platit účty s ní spojené (daň z nemovitosti, pojištění nemovitosti).

Otázkou je, zda je český trh na tuto novinku připraven. V zahraničí funguje reverzní hypotéka dobře a stala se stabilním produktem tamějšího finančního portfolia. Podle slov Zdeňka Prima, exkluzivního poradce společnosti Fincentra, je nutné být velmi opatrný. Klient totiž získá o poznání nižší příjem, než kdyby nemovitost prodal za tržní cenu. Je nutno zvážit, zda je akceptovatelný nižší příjem s možností dožití ve stávající nemovitosti, nebo zda se chce klient stěhovat například do domu s pečovatelskou služnou a mít vyšší příjem z operace. Jedná se o půjčku, která je děditelná. Dědic musí dluh doplatit (vyplácená renta) nebo nemovitost na společnost přepsat. Důležité je taky, do jaké míry je třeba o nemovitost pečovat. Podle slov jednatele společnosti Finemo.cz Jiřího Vránka například na rekonstrukci střechy může klient využít peníze z renty.

Aktuálně reverzní hypotéku z legislativních důvodů nemohou nabízet banky. Tudíž dle slov Lucie Drásalové, specialistky ze společnosti Partners, není jistota, že peníze budou peníze vypláceny po celou dobu. U nebankovní společnosti, která vznikla před několika měsíci je na místě opatrnost. Dle slov jednatele společnosti Finemo.cz Jiřího Vránka by v případě krachu nebankovní společnosti byly úvěrové smlouvy o Rentě z nemovitosti převedeny na nové vlastníky a lidé by o nemovitosti určitě nepřišli.

Zdroj: www.finance.idnes.cz


Podobné recenze