Hasičská vzájemná pojišťovna


Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. byla založena již v roce 1900 a patří tak mezi jeden z nejstarších pojišťovacích domů v Evropě. V roce 1992 byla obnovena její činnost obnovena Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. V jejich vlastnictví je také naprostá většina akcií. Pojišťovna nabízí své produkty jak fyzickým tak i právnickým osobám. Pojištění je z oblasti životního i majetkového. Hasičská vzájemná pojišťovna podporuje také protipožární prevenci a činnost dobrovolných hasičů na území České republiky.

Produkty pojišťovny

Pojištění pro občany

 • Úrazové pojištění – úrazové pojištění jednotlivce, skupinové úrazové pojištění, úrazové pojištění osob dopravovaných motorovým vozidlem, úrazové pojištění SDH obcí, úrazové pojištění oddílů mladých hasičů
 • Cestovní pojištění – cestovní pojištění v České republice, cestovní pojištění v zahraničí
 • Pojištění domů a staveb FLEXA (různé typy připojištění jako např. tíha sněhu a námrazy či pád stromu nebo stožáru)
 • Pojištění domácnosti
 • Pojištění vozidel – autopojištění, povinné ručení, havarijní pojištění
 • Pojištění odpovědnosti – pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě, pojištění odpovědnosti za škody vyplývající z vlastnictví staveb, pojištění odpovědnosti za škody způsobené psem nebo koněm, pojištění odpovědnosti zaměstnance

Pojištění pro firmy

 • Pojištění staveb – základní živelné pojištění,  sdružené živelné pojištění
 • Pojištění movitého majetku – základní živelné pojištění,  sdružené živelné pojištění
 • Pojištění vozidel – autopojištění, povinné ručení, havarijní pojištění
 • Pojištění přepravy – pojištění silniční přepravy nákladu, pojištění cenností a věcí zvláštní hodnoty při přepravě poslem
 • Zemědělské pojištění – pojištění zemědělských plodin, pojištění hospodářských zvířat, pojištění lesních porostů
 • Pojištění odpovědnosti za škodu
 • Pojištění odpovědnosti členů orgánů obchodních společností a družstev

Pojištění organizací

 • Pojištění dobrovolných hasičů – pojištění hasičů SDH obcí (měst) pro případ úrazu, úrazové pojištění oddílu mladých hasičů, úrazové připojištění aktivních účastníků soutěží a akcí pořádaných SH ČMS, pojištění odpovědnosti vedoucího mladých hasičů, pojištění odpovědnosti pořadatele na akcích SH ČMS
 • Pojištění obcí – pojištění movitého majetku, pojištění staveb obcí, pojištění vozidel, pojištění odpovědnosti obcí, pojištění odpovědnosti charitativních a sociálních služeb, pojištění jednotek dobrovolných hasičů
 • Odpovědnost charitativních a sociálních organizací – škodové pojištění
 • Pojištění myslivců

Výhody pojišťovny

 • Široká nabídka pojištění pro občany i podnikatele
 • Speciální pojištění (např. pojištění odpovědnosti charitativních a sociálních organizací či pojištění myslivců)
 • Více jak 20 let zkušeností

Nevýhody pojišťovny

 • Pouze český kapitál
 • Mediální pasivita
 • Málo známá pojišťovna

Sjednání online

https://agent.hvp.cz

Na stránkách Hasičské vzájemné pojišťovny si klient vybere odkaz „sjednat online“ a bude přesměrován na výše zmíněnou stránku. Vybere si z následujících typů pojištění, které lze sjednat online: pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli nebo pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Na tomto webu jsou také informace o pojištění staveb, pojištění bytů jako stavby a pojištění domácnosti, ovšem tyto nelze sjednat online. Online pojištění je výhodné především díky své rychlosti a pohodlnosti vyřízení, jelikož je potřebná pouze e-mailová adresa a způsobilost k právním úkonům.

Pobočky

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. má generální ředitelství na adrese Římská 2135/45 v Praze. Poboček má Hasičská vzájemná pojišťovna po celé České republice 77. Mimo pobočkovou síť lze jejich služeb využít u 230 pojišťovacích zprostředkovatelů, jejichž jmenný seznam je dostupný na internetových stránkách pojišťovny. Ke kontaktním účelům je uveden u jmen také e-mail a telefonní číslo.

Kontakty

 • infolinka +420 844 114 411
 • asistenční služba:  +420 222 119 111
 • hlášení pojistné události: skody@hvp.cz
 • e-mail: info@hvp.cz

Podobné recenze