Exekuce


Exekuce, potažmo exekutoři, to jsou slova, která mnoha lidem v dnešní době nahání strach.  Ve zprávách je často k dočtení, jak exekutoři bez jediné známky ohledu zabavují dlužníkům veškeré majetky, často se řeší (ne)přiměřenost exekucí vzhledem k dlužné nesplacené částce. Co je však jisté je, že nikdo se nechce dostat do situace, kdy exekuci sám podstupuje a trpí. Co ovšem v obecném povědomí úplně ustáleno není, jsou podmínky, za jakých může vůbec k exekuci dojít a prostředky, díky kterým se můžete exekuci vyhnout. Totiž v dnešní době to, že vám exekuce hrozí, neznamená, že k ní musí dojít. Existuje několik last-minute řešení problému hrozby exekuce. O která řešení se jedná?
K exekuci může dojít, pokud poté, co v soudním řízení nalézacím bylo shledáno za povinnosti, které musí dlužník splnit a nedošlo k  jejich dobrovolnému plnění ze strany dlužníka. Hrozba exekuce tedy znamená, že došlo k soudnímu nalézacímu řízení v případě vašich dluhů a bylo shledáno, že je musíte splatit. Pokud v této situaci nemáte žádné finanční prostředky na splacení svých dluhů, jako byste jeli po dálnici směr exekuce. Dnes se však můžete této destinaci vyhnout, pokud využijete jednu z možných únikových cest. Výborné příklady těchto záchranných možností dnešní doby je jednak vyhlášení osobního bankrotu a pak též možnost konsolidace půjček.

Splaťte jen třetinu dluhů a zbytek vám bude prominut

 

Pokud máte dluhy u dvou či více různých věřitelů a nedokážete je nadále plně splácet, pak můžete sami na sebe prostřednictvím soudu vyhlásit osobní bankrot a vyhnout se tak exekuci. Bude vám v tomto případě stanovena lhůta pěti let, během které musíte splatit alespoň 30% svých dluhů. Pokud tohoto docílíte, zbytek dluhů vám bude prominut. Stejně tak pokud platíte více půjček a víte, že splácení dlouhodobě neutáhnete, můžete tyto půjčky sloučit do jedné pomocí konsolidace a získat tak výhodnější podmínky a nižší úroky k placení.

 


Podobné recenze