Důchody v roce 2021: O kolik si senioři v Česku polepší?


Důchody se zvednou o necelou tisícovku

Čeští senioři mají od určitého zákonem stanoveného věku nárok na starobní důchod. Výše důchodu se u přitom každého seniora liší dle délky pojištění a výši mzdy. Každý rok se navíc upravuje výše starobního důchodu, respektive jeho výpočtová formule. Jak se tedy starobní důchod v Česku vůbec počítá a jaké změny české seniory čekají v příštím roce?

Čeští senioři by si měli v příštím roce polepšit až o několik stovek korun měsíčně. Může za to zákonná valorizace platící od 1. ledna 2021, která seniorům přidá příjemných 5,8 %. Na tuto sumu však nedosáhnout zdaleka všichni senioři. Konkrétní částka, o kterou bude důchodcům v roce 2021 důchod navýšen, se odvíjí od výše jejich stávající penze. Jak se důchod v Česku vůbec počítá?

Z čeho se starobní důchod skládá?

Starobní důchod v České republice tvoří dvě složky – základní výměra důchodů a procentní výměra důchodu.

  • Základní výměru důchodů stanovuje stát. Je stejná pro všechny seniory splňující zákonem dané podmínky nutné pro výplatu starobního důchodu. Pro rok 2021 byla základní výměra stanovena ve výši 3 550 Kč, což je oproti letošnímu roku více o 60 Kč.
  • Procentní výměra důchodu se liší. Její výše se odvíjí od průběhu pojištění seniora, tedy od toho, jak dlouho senior pracoval (a platil zákonné sociální pojištění) a kolik si vydělával. Čím déle pracoval a čím více vydělával, tím větší důchod získá.

Starobní důchod a důležité pojmy

Aby bylo možné výpočtu starobního důchodu porozumět, je nezbytné znát základní pojmy Jedná se dobu pojištění, osobní vyměřovací základ (dále jen OVM) a redukci osobního vyměřovacího základu (dále jen redukce OVM).

Doba pojištění

Nárok na starobní důchod vzniká po odpracovaných 35 let (účast na zdravotním pojištění) a déle. S každým dalším odpracovaným rokem se výše penze zvyšuje. Musí však jít o celý odpracovaný rok. Pokud by senior v posledním roce odpracoval například “pouze” 300 dní, nebude tento rok do celkové doby pojištění započten.

Osobní vyměřovací základ

Pro výpočet starobního důchod je nezbytný OVM, který se počítá z průměrné měsíční mzdy. Konkrétně v roce 2021 budou hodnoceny příjmy za celou dobu pojištění. V potaz se berou pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno zákonné sociální pojištění. K převodu příjmů v jednotlivých letech na současné hodnoty se používá koeficient, který bere v potaz inflaci.

Redukce OVM

Redukce OVM zohledňuje výši příjmu. Pro rok 2021 jsou stanoveny dvě redukční hranice. V první hranici se započítává ze 100 % a ve druhé redukční hranici ze 26 %.

Redukce OVM pro rok 2021:

  • průměrná měsíční mzda do 15 595 Kč – první redukční hranice
  • průměrná měsíční mzda do 15 595 Kč až 141 764 Kč – druhá redukční hranice

Průměrná měsíční mzda nad 141 764 Kč tedy nebude mít v příštím roce na výši starobního důchod žádný vliv.

Jak bude starobní důchod v příštím roce vypadat?

Během roku se výpočtová formule pro starobní důchod nijak nemění. Senioři, kteří odejdou do penze na konci příštího roku, budou mít vypočtenou úplně stejně vysokou penzi jako důchodci, kteří do důchodu odešli hned zkraje roku.

Pro lepší představu přikládáme tabulku s orientačními výpočty důchodů dle legislativy platné pro následující rok 2021.

Příklady starobního důchodu v roce 2021:

Osobní vyměřovací základ Doba pojištění

 

38 let 42 let 46 let
15 000 Kč 12 100 Kč 13 000 Kč 13 900 Kč
25 000 Kč 13 834 Kč 14 916 Kč 15 999 Kč
35 000 Kč 15 316 Kč 16 554 Kč 17 793 Kč
45 000 Kč 16 798 Kč 18 192 Kč 19 587 Kč
50 000 Kč 17 539 Kč 19 011 Kč 20 484 Kč
60 000 Kč 19 021 Kč 20 649 Kč 22 278 Kč
100 000 Kč 24 949 Kč 27 201 Kč 29 454 Kč

Zdroj: Finance.cz

Pět tisíc pro každého důchodce a tisícovka pro seniory starší 85 let

Dvě dobré zprávy na konec. Ještě letos by měly všechny osoby pobírající nějakou formu důchodu (nejen starobní, ale také sirotčí, vdovský či invalidní) obdržet mimořádný příspěvek ve výši 5 000 Kč v souvislosti s epidemií koronaviru. Hodně si v příštím roce polepší také důchodci starší 85 let, kterým byl pravidelný měsíční důchod zvýšen dokonce o 1 000 Kč.


Podobné recenze