Druhá šance zbavit se dluhů. 1. září odstartuje Milostivé léto II


Milostivé léto je speciální akce, která fyzickým osobám umožňuje zbavit se dluhů vůči státu či jiným veřejnoprávním činitelům. Dlužníci musí uhradit pouze původní dlužnou částku, tedy jistinu. Úroky, sankce a další náklady spojené s vymáháním dluhu budou odpuštěny.

Na přelomu minulého a letošního roku proběhlo Milostivé léto poprvé. Akce trvala tři měsíce a ukázala se jako velmi prospěšná.

“Věřitelům se jednorázově vrátily celé dlužné jistiny a dlužníci se zbavili desítek tisíc exekucí u dluhů vůči státu. Stát ušetří na sociálních dávkách a získá na odvodech těch, kteří už nebudou pracovat v šedé zóně, ale podle běžných pravidel”, zdůraznil přínosy Milostivého léta poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL).

Ti, kteří akci nestihli využít, získají druhou šanci. Přesně 1. září 2022 odstartuje Milostivé léto II. Trvat bude opět tři měsíce.

Druhé milostivé léto se od toho prvního zásadně neodlišuje

Milostivé léto II je znovu určeno pouze fyzickým osobám, jež mají závazek vůči státům nebo jiným veřejnoprávním věřitelům. Dlužník však nesmí procházet osobním bankrotem neboli oddlužením a zároveň musí jít o dluh vymáhaný soudním exekutorem. Při splnění podmínek, soudní exekutor pozastaví exekuci, která byla zahájena před datem 28. října 2021.

Žádné velké změny se konat nebudou. Primárním cílem je umožnit zbavit se dluhů lidem, kteří se nestihli nebo nemohli účastnit prvního Milostivého léta. Jediné změny, který nový návrh obsahuje, se převážně týkají lepšího vysvětlení některých dříve nejasných pojmů.

Na jaké dluhy se milostivé léto vztahuje a na jaké nikoliv

V rámci Milostivého léta II se lze zbavit dluhů vůči státu či jiným veřejnoprávním činitelům. To platí zejména pro závazky vůči dopravním podnikům, nemocnicím, zdravotním pojišťovnám, technickým službám, dodavatelům energií patřící státu, obcím za nájem v obecních bytech a dluhů z nezaplacených poplatků České televizi a Českému rozhlasu.

Věřitelem musí být:

 • Česká republika,
 • územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
 • státní fond,
 • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
 • státní příspěvková organizace,
 • dobrovolný svazek obcí,
 • regionální rada regionu soudržnosti,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 • ústav založený státem či územním samosprávným celkem,
 • obecně prospěšná společnost založená státem či územním samosprávným celkem,
 • státní podnik či národní podnik,
 • zdravotní pojišťovna,
 • Český rozhlas či Česká televize,
 • právnická osoba, v níž má stát či územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Milostivé léto II se nevztahuje na:

 • peněžité tresty a jiné majetkové sankce, které byly uloženy v rámci trestního řízení za úmyslný trestný čin,
 • pohledávky na náhradu újmy způsobené úmyslným porušením právní povinnosti,
 • pohledávky věřitelů na výživné a na náhradu újmy způsobené na zdraví,
 • daňové a správní exekuce vymáhané například celní správou, finanční správou nebo správou sociálního zabezpečení.

Co musí dlužník udělat

Dlužník musí uhradit jistinu, což je původní dluh bez úroků, sankcí a nákladů na vymáhání, a k tomu jednorázový poplatek ve výši 1 500 Kč bez DPH jako náklady řízení. Pokud je exekutor plátcem daně, je nutné k částce přičíst DPH ve výši 21 %, což je 315 Kč, celkem 1 815 Kč. Takzvané příslušenství dluhu bude odpuštěno.

Dlužník je povinen do 30. listopadu 2022 exekutorovi písemně oznámit, že žádá o zahájení postupu dle zákona č. 286/2021 Sb. (tzv. milostivé léto II).

Pokud dlužník nezná výši jistiny, může o vyčíslení aktuální dlužné jistiny požádat exekutora prostřednictvím doporučeného dopisu. Soudní exekutor je povinen odpovědět nejpozději do 15 dnů od jeho doručení. V případě nedodržení této lhůty exekutorem se lhůta pro zaplacení jistiny prodlouží o stejný počet dní, o jaký byla lhůta překročena.

Kromě paušální náhrady nákladů ve výši 1 815 Kč s DPH nebo 1 500 Kč bez DPH může soudním exekutorům náležet úhrada nákladů exekuce, pokud o nich bylo rozhodnuto před 1. zářím 2022, a které byly před tímto datem vymoženy. Platí to i pro veřejnoprávního věřitele a náklady oprávněného, o nichž bylo rozhodnuto před 1. září 2022, a které byly před 1. zářím vymoženy.

Milostivé léto II bude pravděpodobně svého druhu poslední akci na hodně dlouhou dobu. Pro dlužníky je to de facto poslední šance, jak se výše uvedených dluhů zbavit opravdu lacino.


Podobné recenze

Jedná se o podvod? Napište vaše zkušenosti.

Diskuze:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *