Dražby a exekuce nemovitostí – jak nakoupit nemovitost levně?


Exekuční řízení nemusí znamenat pouze nepříjemnou situaci pro dlužníka vzhledem k blokaci veškerého postižitelného majetku. Pokud uvažujete o koupi nového bytu, domu či garáže, zcela jistě se zaměřte i na dražby nemovitostí. Jak již víte, soudní exekutor v rámci součinností postihuje i nemovitosti povinného, které má poté možnost dražit. V exekuci je tak ustanoven znalec, který danou nemovitost ocenění, je vydán znalecký posudek, a v konečném případě je vydána i dražební vyhláška. Při prvním dražebním jednání se nejnižší podání snižuje na 2/3 odhadní ceny, pokud je daná nemovitost opakovaně nevydražena, můžeme se dostat až na 25% ceny nemovitosti, což už zní opravdu zajímavě.

Návod: Dražba nemovitostí v exekuci

Jak je tedy možné nemovitost u soudního exekutora vydražit? V první řadě je zpravidla nutné se zaregistrovat na daném dražebním portále. Dražby nemovitostí jsou totiž ve valné většině vedeny pouze elektronicky; dražby na sídle exekutorského úřadu jsou vzhledem k problematice dohod mezi dražiteli, a taktéž mnohdy velkou vzdáleností pro jednotlivé dražitelé dnes opravdu výjimečné. Po registraci, kdy si musíte vytisknout pouze formulář, na kterém si necháte ověřit vlastnoruční podpis, máte jednu část za sebou. V dražební vyhlášce je stanovena tzv. jistota. Ta slouží v podstatě k ověření zájmu dražitele o nemovitost a skládá se na účet soudního exekutora. Ten ji deponuje po celou dobu dražby, v případě vydražení nemovitosti se započte na nejvyšší podání, které jste udělali; pokud nemovitost nevydražíte, je vrácena zpět na Vámi požadovaný bankovní účet, popřípadě hotově na pokladně soudního exekutora. Elektronické dražby jsou naprosto anonymní a trvají zpravidla jednu hodinu.

Exekuce nemovitostí

Kdo do skončení dražebního jednání přihodí nejvyšší částku, ten se stává vydražitelem. Soudní exekutor následně vydá tzv. usnesení o příklepu, čímž se ji ujímáte držby nemovitosti, tedy již je možné si nemovitost zpřístupnit, začít dělat první úpravy, popřípadě si nechat nemovitost pojistit. Jakmile nabyde usnesení o příklepu právní moc (to znamená, že je doručeno všem účastníkům a uplynula odvolací lhůta 15 dnů), soudní exekutor vyznačí doložku právní moci, vy se stáváte faktickým vlastníkem a současně jste i řádně zapsáni na katastru nemovitostí jako nový vlastník. Stále ale na listu vlastnictví zůstanou zástavy, půjčky či další zápisy k původnímu dlužníkovi. Nemusíte mít strach, tyto údaje tam dlouho nezůstanou. Částka, za kterou jste nemovitost vydražili, jde totiž do tzv. rozvrhového jednání. Jednoduše řečeno se peníze rozdělí mezi přihlášené věřitele. Soudní exekutor tak rozhodne o výtěžku exekuce, přerozdělí je mezi věřitele na základě vydání usnesení o rozvrhu. Jakmile toto rozhodnutí nabyde právní moci, zašle jej na katastr nemovitostí, který provede kompletní výmaz všech zástav, půjček a dluhů povinné. Poté tedy máte „čistý“ list vlastnictví a již ji můžete dále volně prodávat, zastavovat či pronajímat.

exekutor

Domy v exekuci na prodej

Jako nový vlastník nesmíte zapomenout na úhradu daně z převodu nemovitostí, o kterou si finanční úřad zcela řekne, jelikož tomuto je taktéž zasíláno usnesení o příklepu. Jedním z nevýhod celé koupě je zcela delší časový úsek, jelikož počítejte zcela jistě cca 3-4 měsíce než se stanete bez jakýchkoliv omezení novým vlastníkem. Dalším neduhem může být vystěhování původního vlastníka. Pokud tento nechce z nemovitosti odejít a Vám ji zpřístupnit, nezbývá než se obrátit na soud s žalobou na vyklizení, a poté vše řešit opětovně přes exekutora, který vyklizení provede. V rámci nově vydaných usneseních o příklepu v roce 2014 se již můžete setkat s výrokem ohledně vyklizení nemovitosti, proto takovéto rozhodnutí již může být samostatným titulem pro exekuční řízení, aniž by jste museli podávat žalobu na soud.

Koupě nemovitosti v dražbě je zcela legitimní a v dnešní době vysoce využívaný institut díky němuž můžete ušetřit až několika statisíců za Váš nový domov. Prodeje nemovitostí v exekuci jsou čím dál více vyhledávanou formou nákupu levného bydlení pro celou rodinu a můžete díky ní ušetřit stovky tisíc (v některých případech i miliony) korun.


Podobné recenze