Do dluhové pasti se dá dostat velmi snadno


Život na hranici chudoby – 1.díl

I přesto, že Česká republika v posledních letech prochází ekonomickým růstem a její obyvatelstvo bohatne, stále je mnoho lidí v tzv. dluhové pasti. Jde o situaci, kdy se člověku nakumuluje více různých závazků a dotyčný je není schopný splácet. Nakonec pak skončí buď v exekuci, insolvenci (platební neschopnosti) nebo si může podat žádost o osobní bankrot neboli oddlužení. 

Podle šetření Českého statistického úřadu je u nás příjmovou chudobou ohroženo téměř 10 % lidí. V rámci Evropy tak patříme k zemím s nejnižším podílem těchto osob, problémem jsou ale zejména exekuce, které jsou pro spoustu lidí neřešitelným problémem. Dalším rizikovým faktorem jsou také vysoké náklady na bydlení – z šetření vyplynulo, že asi 10 % domácností u nás utratí za bydlení více než 40 % svých příjmů. Ještě horší je pak situace v Praze, kde v posledních letech nájemní bydlení výrazně zdražilo a velký problém je to hlavně pro seniory a osoby s nízkými příjmy.

Co patří k nejčastějším příčinám exekucí?

Důvodů, kvůli nimž se lidé dostávají do exekuce, je celá řada. K těm nejčastějším patří: 

 • nesplácení bankovních i nebankovních půjček
 • dluhy telekomunikačním operátorům (mobil, pevná linka, internet, kabelová TV)
 • jízdy načerno v MHD a následné neuhrazení pokuty 
 • neplacení poplatků za odpad 
 • nesplácení nákupů na splátky a celá řada dalších příčin 

Společné pro všechny tyto dluhy je jedna podstatná věc – pokud dlužník svůj problém neřeší, dluh se mu navyšuje o různé sankce a penále. V některých případech (jako např. poplatky za odpad) to nebývají nijak drakonické částky, naopak třeba u řady nebankovních úvěrových společností se může dluh znásobit a z několika tisícovek narůst až na desítky tisíc. Základní chybou bývá rezignace lidí na problém, nepřebírání pošty apod., což vede ke zbytečnému nárůstu dluhu.

Ve kterých oblastech je nejvyšší míra chudoby?

Je obecně známo, že k oblastem, kde je nejvyšší podíl lidí postižených chudobou, patří zejména Severní Čechy a Severní Morava. Z konkrétních okresů se pak jedná především o Most, Sokolov, Chomutov, Ústí nad Labem, Teplice, Děčín nebo Bruntál. V těchto lokalitách je také vyšší míra nezaměstnanosti než ve zbytku republiky (zejména v menších obcích může být problém sehnat práci, i když je jinak v ČR nejnižší nezaměstnanost v Evropě). 

Rizikové skupiny obyvatel – komu hrozí exekuce nejvíc?

K nejrizikovějším skupinám obyvatel patří především tyto skupiny lidí: 

  • občané výše zmíněných oblastí (Ústecký, Karlovarský nebo Severomoravský kraj)
  • lidé s nižším vzděláním (bez vzdělání, se ZŠ, vyučení atd.) 
  • občané s nízkou finanční gramotností, náchylní k braní nevýhodných půjček apod. 
  • gambleři, lidé závislí na drogách a alkoholu, nezaměstnaní 
  • mladí lidé, kteří odešli z dětských domovů 

Na koho se v případě potíží obrátit?

V Česku působí celá řada organizací, které pomáhají lidem s finančními problémy. Lidé, kteří se dostali do exekuce nebo dluhové pasti tak mají na koho se obrátit – k dispozici jsou jim různé finanční poradny a jiné neziskové organizace, které poskytují bezplatnou pomoc a mohou těmto lidem poradit, jak situaci řešit. Tyto organizace pomáhají nejen s řešením exekucí a dluhových pastí, ale i s podáním žádosti o oddlužení, s orientací v sociálním systému, vysvětlováním na jaké sociální dávky má člověk nárok atd. Mezi konkrétní instituce patří např. Poradna při finanční tísni, Asociace občanských poraden nebo známá společnost Člověk v tísni. Důležité je nebát se udělat první krok a některou z poraden kontaktovat – jejich služby jsou zdarma a jejich pracovníci jsou tu od toho, aby lidem v obtížné situaci pomohli.

V další části našeho seriálu se podíváme na problematiku minimální mzdy a řekneme si, zda skutečně chudým lidem pomáhá, nebo jim naopak škodí. 


Podobné recenze