http://track.adform.net/C/?bn=27868257 1x1 pixel counter :

Dluží vám peníze? Poradíme vám jak je získat z dlužníka zpět.


Půjčili jste kamarádovi a tomu se teď nechtějí vracet peníze zpátky? Udělali jste kvalitní práci, ale v ruce Vám zůstala pouze neproplacená faktura?  Jak se co nejrychleji domoci svých práv, ale hlavně peněz? To se pokusíme zodpovědět v následujících řádcích.

Základem snad úplně všeho je důvod a hlavně samotný poklad pro dlužnou částku. Pokud uzavřete se sousedem smlouvu o půjčce či uznání dluhu, právě tento dokument bude potom stěžijní pro další vymáhání pohledávky. Pokud chcete, aby Vám u samotného soudního řízení byla přiznána náhrada nákladů, je nutné nejprve dlužníkovi zaslat tzv. předžalobní výzvu. Její vzor si vysvětlíme v jednom z dalších článků, věnovaných pouze výhradně této problematice. Pokud na předžalobní výzvu nebude dlužník nikterak reagovat, je nutné podat žalobu na daný okresní soud, zaplatit soudní poplatek (výpočet soudních poplatku se odvíjí od zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, se odvíjí se od výše vymáháné pohledávky) a čekat na rozhodnutí soudu. Při snadnějších případech není ani potřeba nařizovat jednání, jelikož se vychází už z listin, které doložíte při podání žaloby. Soud tak promptně (rámcově do tří měsíců rozhodne) ve formě platebního rozkazu, který se zasílá obou účastníkům (tedy Vám jako žalobci, taktéž i žalovanému). Obě strany mají následně lhůtu pro podání opravného prostředku (8 dnů od doručení). Pokud tak neučiní, rozhodnutí soudu je pravomocné a vykonatelné, a Vám se tak otevírá případná cesta pro výkon rozhodnutí či podání návrhu na nařízení exekuce. Snad ještě rychlejší a snadnějším podkladem pro vydání rozhodnutí je směnka (pokud jsou samozřejmě dodrženy její náležitosti a je po splatnosti), opět podáte žalobu na vydání směnečného platebního rozkazu (ovšem pozor tentokrát na krajský soud) a soud na základě směnky vydá tzv. směnečný platební rozkaz. Ten je po nabytí právní moci a vykonatelnosti opět vhodný pro exekuci.

money-167733_640

Samozřejmě lze exekuci podat i na základě rozsudku a dalších rozhodnutí, všechny musí zase splňovat nejdůležitější podmínku- pravomocné a vykonatelné. Pokud se Vám podaří již na počátku s dlužníkem domluvit, je do budoucna vysoce vhodné místo smluv o půjčce či uznání dluhu, sepsat tzv. notářský zápis s přímou vykonatelností. V tomto zápisu se dlužník přímo „upíše,“ že pokud neuhradí ve lhůtě stanovené, můžete po něm vše ihned vymáhat v rámci exekučního řízení. To znamená, že není potřeba podávat žádné žaloby na soud a trnout, že Vám dlužník pod rukama rozprodá nebo daruje svůj majetek, a Vy se budete muset marně domáhat zpětně původního stavu. Samozřejmostí je poplatková povinnost u notáře ze sepsání takovéhoto zápisu a taktéž bývá někdy obtíž „dotáhnout“ dlužníka až k notáři.

Debt

Ať už naložíte se svými penězi jakkoliv, dobře si rozmyslete, komu je vlastně půjčujete. Ověřte si jeho aktuální a pokud to jde i dlouhodobější majetkovou situaci, nepůjčujte bezhlavě velké částky bez zajištění (zástavou na movité či nemovité věci- auto, dům, pozemky) a hlavně se nesnažte nijak ulevovat v úsilí své peníze dostat, jelikož čím delší období bude mít dlužník pro lži a přetvářku, tím větší je pravděpodobnost, že se ke svým penězům již nikdy nedostanete a po podání exekučního návrhu zjistíte, že jste až daleko za věřiteli, kteří tak laskaví nebyli..


Dluží vám peníze? Poradíme vám jak je získat z dlužníka zpět.
5 (100%) 2

Podobné recenze

Jedná se o podvod? Napište vaše zkušenosti.

Diskuze:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.