Dluhová amnestie? Věřitele tento záměr děsí!


Češi si aktuálně mezi sebou dluží již více než 300 miliard korun. Tato částka je ale pouze jistinou, jelikož další náklady jako úroky nebo obrovské právní náklady jsou obtížně vyčíslitelné. Ani exekutoři nejsou tak úspěšní jako dříve. Dle odhadu je 90 procent exekucí vedeno proti osobám, které mají více jak tři exekuce.

Dle prezidenta České asociace věřitelů Pavla Staňka je nutné, aby stát v případě sociálnímu smíru formou odpuštění dluhů nabídl věřitelům nějakou satisfakci. Je ale velmi složité si představit, že dluhy ve výši 300 miliard korun by stát dokázal věřitelům kompenzovat. Naskýtá se možnost okamžitého daňového odpisu a zvýhodnění v případě zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti dlužníka.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán chce vícenásobným dlužníkům dluhy plošně odpustit pomocí tzv. automatických bankrotů. Aktuálně je nutné během pěti let splatit alespoň 30 procent přihlášených pohledávek. Ovšem ani toto by již nemuselo být podmínkou pro oddlužení. Dle Pelikána si pak věřitelé lépe rozmyslí, komu půjčí nebo s kým uzavřou nový smluvní vztah.

Podle slov Staňka je automatické odpuštění dluhů velmi nebezpečné a pro dlužníky by to bylo signálem, že pokud budou dle zákona dlužit dostatečně vysokou částku nebo budou mít zákonem požadovaný počet exekucí, pak budou od splácení osvobozeni. Tento krok by podle něj mohl vést k tomu, že věřitelé nejen že nebudou splácet závazky, ale budou si brát další půjčky vědomě. Zdůraznil, že věřitelem nejsou jen poskytovatelé půjček, kteří mají možnost si bonitu klienta ověřit, ale také poskytovatelé dalších služeb, pronajímatelé, samoživitelé či stát. Zrušení minimální hranice pro oddlužení by pro věřitele znamenalo ztrátu jistotu, že dostanou alespoň část půjčených prostředků zpět. Tato hranice je již nyní velice nespravedlivá.

Nejen Staňek, ale i jiní právníci poukazují na fakt, že proces oddlužování se velmi zautomatizoval. Je tak omezen prostor pro důkladnější přezkoumávání případů. Nelze tak zjistit, zda dlužník ze sebe chudáka pouze nedělá a majetek a příjmy někam neulil. Advokát Tomáš Chalupa spolupracující s portálem Poradnaveritele.cz radí, aby se v takových případech vždy informoval insolvenční správce, jelikož se jedná o hrubé porušení podmínek oddlužení.  Insolvenční správce ale moc k práci motivování nejsou, jelikož po celou dobu oddlužení dostávají peníze jak od dlužníka tak i od státu. V případě neschválení osobního bankrotu nebo jeho stornování stejně dostanou peníze od státu a to až 50 000 korun. V této branži se mluví o faktu, že insolvenční správci se na dluzích namastí kapsu více než exekutoři.

Zdroj: www.novninky.cz


Podobné recenze