Dejte pozor na smluvní pokuty


Pojmem smluvní pokuty poskytovatelé půjček rozumí sankce a penále, jež jsou sjednány u půjčky a uvedeny ve smlouvě o půjčce. Důkladně nastudovaná smlouva klienta ochrání před zbytečnými pokutami, ke kterým se podpisem smlouvy zaváže. Je nutné si uvědomit, že nový občanský zákoník, který vstoupil v platnostem začátkem roku 2014, přináší množství novinek, o kterých lidé nevědí.

Smluvní pokuty je možné sjednat ze strany poskytovatele na cokoliv. V současné době je nejčastějším případem smluvní pokuta za pozdní úhradu splátky. Její výše může být ve smlouvě uvedena jako procentuální pokuta z určité částky nebo jako fixní poplatek. Velmi často se také stávají součástí smluv o půjčkách pokuty související s mimořádnými splátkami či pokuty za předčasné splacení (velmi často je toho využito u hypoték). Právě pokuty za předčasné splacení u hypotéky může klientům hypotéku prodražit o několik desítek tisíc.

Pokuta

V naprosté většině případů smlouvu o úvěru vypracovává poskytovatel úvěru. Klienti, kteří se podpisem této smlouvy stávají dlužníky, si ji mohou na místě přečíst a podepsat. Je nutné ale uvést možnost vzít si smlouvu s sebou a poradit se s svým právníkem. V případě, že smlouvu nepodepisujete (například u mikropůjček přes internet), je nutné si najít na internetových stránkách společnosti a prostudovat si ji. Pokud na stránkách společnosti není k nahlédnutí přímo smlouva, pak je doporučeno podívat se do obchodních podmínek nebo sazebníku poplatků. V novém občanském zákoníku již není nutnost sjednat smluvní pokutu písemně, ale je možnost dohodnout se na ní telefonicky nebo ústně. I kvůli této novince v zákoně jsou hovory monitorovány a je možné tak tuto ústní dohodu dohledat.

V případě, že klient obdrží velmi vysokou pokutu za zpoždění, které trvalo jen několik málo dní, je možné se bránit soudně. Je tu možnost, že bude pokuta uznána za nepřiměřeně vysokou a je možné spor vyhrát. Třeba ale počítat s tím, že pokuta nemusí být uhrazena jen finanční částkou, ale může být vyčíslena v podobě plnění služeb případně zabavení majetku.

Zdroj: www.pujcitsi.cz


Podobné recenze