Co udělat, aby na hranici chudoby žilo co nejméně lidí?


Život na hranici chudoby – 3.díl

Podle loňského šetření Českého statistického úřadu u nás žije na hranici chudoby 9,6 % obyvatel. V rámci EU se sice jedná o jedno z nejnižších čísel, i tak by ale mohlo být mnohem menší. Co by se dalo udělat, aby u nás bylo co nejméně chudých lidí? Vybrali jsme několik tipů na řešení, která by mohla situaci výrazně zlepšit. 

Výuka finanční gramotnosti 

Finanční gramotnost je téma, které se v poslední době často skloňuje. Pokud by došlo k její výuce přímo na školách, mohlo by to výrazně pomoci mladým lidem orientovat se ve světě financí. Nevyřešilo by se tím vše, ale určitě by ubylo lidí, kteří si berou buď zbytečné nebo nevýhodné půjčky, kteří neumějí řádně hospodařit s penězi apod. Nejde ale pouze o mladé – i pro mnoho lidí ve středním nebo vyšším věku by takové kurzy byly nesporně velmi užitečné. 

Důsledný postih lichvy, tzv. šmejdů a dalších podvodníků

Situaci by mohla pomoci i důslednější ochrana před různými lichváři nebo před společnostmi, které nabízejí tzv. predátorské půjčky. V tomto směru už sice před pár lety došlo ke změně a řada úvěrových společností tak skončila – navíc byly zakázány rozhodčí doložky – stále je ale na čem pracovat. Pomoci určitě může i přísný postih tzv. šmejdů, kteří prodávají předražené hrnce, deky a spoustu jiného zboží a cílí zejména na seniory. Relativně méně nebezpeční jsou pak různí neodbytní a agresivní prodejci levných parfémů, kteří zneužívají lidské hlouposti a prodávají zcela bezcenné zboží důvěřivým lidem – tam by určitě byla namístě důkladná osvěta (např. v médiích).

Usnadnění oddlužení (osobní bankrot) 

V poslední době sice byly učiněny kroky k tomu, aby oddlužení bylo mnohem dostupnější a mohl na něj dosáhnout téměř každý, situace ale stále není ideální. Pozitivní je určitě to, že nově do procesu může vstoupit téměř každý a např. pro starobní důchodce a důchodce s invaliditou 3. stupně trvá oddlužení jen tři roky. Výhodou jsou i celkově mírnější podmínky, na druhou stranu pro ty nejchudší je osobní bankrot stále problematický, protože po stržení dané částky jim zůstane příliš málo peněz. Situace je nyní taková, že pro spoustu lidí je výhodnější zůstat v exekuci, kdy jim i po srážce zůstane více peněz, než kdyby šli do osobního bankrotu – pak se jim ale nelze divit, že raději zůstanou v exekuci. 

Snížení daní nebo zrušení daně z příjmu fyzických osob 

V ČR máme obrovskou míru zdanění. Mnoho lidí si to neuvědomuje, ale částka, kterou dostane zaměstnanec při výplatě je jen zlomkem toho, co ve skutečnosti musí odvést jeho zaměstnavatel (zdravotní pojištění, sociální pojištění, daň z příjmu atd.). Daně jsou u nás obrovské a když pomineme etickou stránku věci, tak minimálně jejich výrazné snížení by pomohlo jak zaměstnancům, tak podnikatelům a mohlo výrazně snížit míru chudoby. 

Radikálním a v nejbližší době asi neprůchodným krokem by pak bylo úplné zrušení daně z příjmu fyzických osob. Lidem by pak zůstalo více peněz a bylo by pouze na nich, jak s nimi naloží. Nikdo totiž není tak špatný hospodář jako stát a samotní lidé nejlépe vědí, jak se svými financemi naložit. Někdo sice může namítnout, že zrušení DPFO by znamenalo obrovský pokles příjmu státního rozpočtu, nicméně faktem je, že samotná DPFO tvoří jen jeho velmi malou část. Daň z přidané hodnoty by samozřejmě zůstala, takže stát by měl stále dostatek příjmů na základní služby. 

Liberalizace pracovního trhu

Celková liberalizace a uvolnění pracovního trhu by byl další krok ke snížení chudoby. Konkrétně např. zrušení nesmyslné minimální mzdy, zrušení povinnosti uzavírat smlouvy podle zákoníku práce a uvolnění rukou podnikatelům by přineslo řadu nových pracovních míst a šanci by dostali i ti, kteří jsou dnes nezaměstnatelní nebo nemohou najít práci (zejména v chudších regionech).


Podobné recenze