Co je věcné břemeno?


Věcné břemeno lze jednoduše charakterizovat jako věcné právo k cizí věci. V podstatě omezuje vlastníka věci nemovité ve prospěch jiného člověka. Abychom si celý pojem více přiblížili, můžeme říci, že typickým příkladem je třeba poskytnutí celoživotního bydlení, trvalé právo cesty přes cizí pozemek, nutnost nevysazování stromů na vlastní zahradě či čerpání vody ze studny, která se nachází na něčím pozemku.

 Věcné břemeno vzniká písemnou smlouvou či na základě závěti. Často jej ale vytvoří i pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu. Stejně tak je to platí i u zániku, který však ještě může nastat i v případě úmrtí osoby, se kterou je věcné břemeno svázáno. Dle toho lze také dělit jeho provázanost s vlastnictvím nemovitosti či konkrétní osobou.

            


Podobné recenze