Co je refundace mzdy?


Refundace mzdy je situace, kdy je mzda vyplacena zaměstnavatelem, ale její zpětné proplácení požaduje zaměstnavatel od státu. V některých případech je refundace častým jevem.

Často se týká případů, kdy je zaměstnanec uvolněn ze zaměstnání pro překážku v práci třeba kvůli obecnému zájmu. Zaměstnavatel mu uhradí náhradu mzdy nebo platu a má právo žádat náhradu tohoto platu po třetí straně, kvůli které byl zaměstnanec z práce uvolněn.

 Na které případy se refundace mzdy vztahuje?

Často se může jednat o výkon občanské povinnosti soudních znalců, tlumočníků předvolaných k soudu, členů správních rad, osoby poskytující pomoc při požárech či živelných pohromách.

Dále se refundace mzdy vztahuje na členy Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury, členy správní rady vysoké školy, členy Akreditačních komisí, členy zkušebních komisí nebo lékařů na stážích.

banknotes-82948_640

Další častý případ je, pokud jde o sportovce – tedy pokud je zaměstnanec reprezentantem některého sportovního svazu. V době, kterou stráví na závodech a nemůže být v zaměstnání mu náleží mzda, na kterou zaměstnavatel uplatní refundaci. Zaměstnavatel refunduje mzdu a sociální i zdravotní pojištění sportovnímu svazu nebo státu či organizaci. Toto platí i u dobrovolných hasičů.

Účtování refundace mzdy

Refundace se týká nejen samotné mzdy, ale také sociálního i zdravotního pojištění. Z pohledu zaměstnavatele jde o komplikovanou účetní operaci, kterou by měli nechat na zkušené mzdové účetní. Dopočítává se také DPH a speciálním případem je, když si firma půjčí zaměstnance z jiné firmy a jeho mzda je poté refundována. V tomto případě se nenavyšuje o DPH a není ani odváděno. V ostatních případech se mzda o DPH navyšuje a musíte jej následně také odvést.

 Poradí vám zkušená účetní

Jelikož jde o velmi komplikované případy, vždy se raději obraťte na účetní firmu nebo na odborníka zabývajícího se účtováním mezd, včetně refundací. Mnoho účetních vzorů naleznete také na internetu.


Podobné recenze