Co je povinné ručení?


V následujících řádcích si společně vysvětlíme, co je to povinné ručení a kdo je povinen jej uzavřít. Tak tedy pojďme na to:

 Povinné ručení můžeme chápat především jako ochranu zdraví a majetku třetích osob, kterým by mohla být způsobena škoda provozem našeho vozidla. Uzavření povinného ručení je zákonná povinnost, která se vztahuje na jakýkoli automobil, motocykl či jiné vozidlo, které je používáno či pouze jen odstaveno na pozemní komunikaci. Toto pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vzniká uzavřením pojistné smlouvy a jeho výše je závislá na mnoha faktorech. Mezi ně patří kupříkladu kategorie vozidla, zdvihový objem a výkon motoru či stáří vozidla. V neposlední řadě svou roli při stanovení výše povinného ručení hraje i věk a předcházející škodný průběh činností pojistníka.


Podobné recenze