Co je insolvence?


Co je to insolvence? Jednoduše ji můžeme definovat pomocí pojmu platební neschopnost, v žádném případě bychom ji však neměli zaměnit s nevůlí splácet své pohledávky.

Úpadek a platební neschopnost je charakterizována insolvenčním zákonem poměrně jasně. Dle něj má dlužník větší počet věřitelů a zároveň peněžité závazky, u nichž byla doba splatnosti přesažena o více, než 30 dnů. Zároveň dlužník není schopen své závazky plnit. V tomto případě je řešením podání návrhu na insolvenční řízení, o které lze požádat i v případě úpadku hrozícího. Více proces popisuje související zákon č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení.


Co je insolvence?
5 (100%) 2

Podobné recenze

Jedná se o podvod? Napište vaše zkušenosti.

Diskuze:

2 zkušeností s Co je insolvence?

  1. Ludmila Zalužanská, Koldova 305, Kutná Hora napsal:

    Insolvence je z mé zkušenosti podvod na lidi, jak je připravit o střechu nad hlavou. Podala jsem si návrh na oddlužení. Na přezkumním řízení samosoudce KS a ins. správce sdělili věřiteli, že mé pohledávky jsou 525.000, Já jako dlužník prý uhradím částkou 460.000 pouze 50 % nebo max. 70% pohledávek. Věřitel chce pro všechny věřitele úhradu 100 %. Prvně naoko navrhují splátkový kalendář. ten pro částku 460.000 , kterou uhradím ,věřitel zamítne, jako nedostačující, věřitel dle výpočtu, který jsem bohužel do dneška neviděla, odsouhlasí prodej nemovitosti, kterou úžívám k trvalému bydlení, jejichž prodejem prý budou uhrazeny pohledávky ve výši 525.000 Kč. Jen za sebou zavřu dveře, tak pohledávky již nejsou 525.000 ale 298.000, všechna má odvolání jsou zamítnuta, že prodej odsouhlasil věřitel. Z prodeje bytu zbylo 274.000 a je uhrazeno prý 99.1 % pohledávek, a to třetí osoba zaplatila dluh 48.000, takže by neuhradily ani 75 %.Jedinou starostí insolvenčního správce bylo vyvíjení nátlaku, aby druhý spoluvlastník mu prodal druhou polovinu nemovitosti. Takže výsledek ins. řízení je, že nemovitosti získala osoba podnikající v realitách za milion, cena je 1.700.000 Kč, já jsem v padesáti osmi letech bezdomovec, nemám ani koorunu na zaplacení tří nájmů, abych slušně bydlela. a soudem je mi zamítnuto uhradit pohledávky do výše 525.000, které jsem prý údajně dlužila, ale jenom do té doby, než odsouhlasily prodej nemovitosti. Insolvenční správce má z prodeje 90.00, 20.000 jde státu. Nemovitost byla prodána za 401.000 Kč, dle znaleckého posudku. Dodnes jsem taktéž nepochopila, jak samosoudce KS chtěl uhradit částkou 401.000, od které se odečte odměna ins. správce , 525.000 Kč. Je to podvod na lidi, kteří slušně bydlejí.Pokud jsem po samosoudci Krajského soudu Praha, chtěla výpočet pro uhrazení pohledávek při zpeněžení majetkové podstaty, dostala jsem odpověď, že na to jí stačila její úvaha. Dodnes jsem neviděla odhad nemovitosti, kterým chtěli uhradit údajných 525.000 Kč. Ludmila Zalužanská, KSPH 68 INS 13204/2015.

  2. Jana Malá napsal:

    Organizace spotrebitel.net
    Poradna osobní bankrot-insolvence-oddlužení

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.