Co je insolvence?


Co je to insolvence? Jednoduše ji můžeme definovat pomocí pojmu platební neschopnost, v žádném případě bychom ji však neměli zaměnit s nevůlí splácet své pohledávky.

Úpadek a platební neschopnost je charakterizována insolvenčním zákonem poměrně jasně. Dle něj má dlužník větší počet věřitelů a zároveň peněžité závazky, u nichž byla doba splatnosti přesažena o více, než 30 dnů. Zároveň dlužník není schopen své závazky plnit. V tomto případě je řešením podání návrhu na insolvenční řízení, o které lze požádat i v případě úpadku hrozícího. Více proces popisuje související zákon č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení.


Podobné recenze