Co je inflace?


Co je to inflace? Definovat ji lze jako nárůst cenové hladiny zboží a různých služeb v ekonomice, a to především za určitý časový úsek. Zároveň označuje snížení kupní síly peněz a jejím protipólem je tzv. deflace, tedy pokles cenové hladiny.

Změnu cenové hladiny udává míra inflace, kterou můžeme charakterizovat jako poměr vybraného cenového indexu za začátku a konci zvoleného období. Za ekonomicky škodlivou je považována inflace vysoká a nepředvídatelná, která ruinuje fungování trhu, znemožňuje stanovování firemních rozpočtů a působí jako výrobní brzda. Za jakýsi extrém můžeme považovat předpověď inflace, v rámci které lidé začnou nakupovat určité trvanlivé potraviny do zásoby, čímž bude způsobeno plýtvání a následný nedostatek zboží.

Pokud se budeme o nárůst cenové hladiny zajímat hlouběji, známa by nám měla být rovněž inflace cílová. Ta značí postup centrální banky, která vždy předem oznámí, jaké inflace chce dosáhnout v určitém časovém úseku.


Podobné recenze