Co je IBAN?


Co je to IBAN? International Bank Account Number je mezinárodním bankovním číslem, které je často nezbytné k tomu, abychom mohli provádět platby směrované do zahraničí. Číslo je použitelné především na území Evropské unie, k ní však musíme přičíst i některé další státy.

 IBAN může tvořit maximálně 34 znaků, a ač by to vyplývalo logicky z názvu, krom číslic se v něm nacházejí i velká písmena. Na počátku kódu IBAN vždy stojí velká písmena označující danou zemi, v případě České republiky tedy vždy budou dva počáteční znaky tvořit písmena C a Z. IBAN v případě České republiky tvoří 24 znaků celkově. Svůj IBAN můžeme poměrně jednoduše zjistit, a to pomocí internetových kalkulaček, které banky nabízejí svým klientům. Do nich zadáme své číslo účtu spolu s předčíslím a IBAN nám bude vygenerován zcela automaticky.


Podobné recenze