Co dělat, když Vám exekutor zaklepe na dveře?


Otevřete dveře a před nimi není návštěva, pošťák nebo sousedka od naproti, ale vykonavatel soudního exekutora, který Vám sděluje, že zrovna ve Vašem bytě bude proveden soupis movitých věcí? Jak se v takové chvíli zachovat, jak postupovat a hlavně jak se bránit? To se dozvíte v tomto článku.

Při terénním šetření soudní exekutor, potažmo vykonavatel soudního exekutora, vždy provede zevrubné šetření, a to u sousedů a okolních obyvatel, kteří mu potvrdí pobyt povinného. Pokud ovšem na daném místě jasně povinný přebírá poštu, je tam označen i domovní schránkou, ihned přikročí k samotnému výkonu rozhodnutí. Při otevření dveří po vykonavateli chtějte, aby se Vám legitimoval, tedy ukázal průkazku exekutorské komory, která jasně označuje, že je opravdu zaměstnancem určitého soudního exekutora. Následně je povinen Vám ukázat i usnesení o nařízení exekuce, popřípadě pověření soudního exekutora k provedení exekuce,  a rovněž by měl mít u sebe i příslušný exekuční příkaz přikázáním prodeje všech podle zákona postižitelných movitých věcí. Následně si může sjednat přístup do bytu, a to i přes Váš odpor, proto je nejlépe jej skutečně pustit do bytu, nebo pokud jste nejste jisti, zavolejte Policii České republiky, která bude u výkonu asistovat. Následně vykonavatel vyzve Vás, popřípadě přítomné osoby, aby na místě dluh uhradili; v opačném případě přistoupí k soupisu movitých věcí.

Do soupisu movitých věcí se může pojmout takřka vše, kromě snubních prstýnků, běžných oděvních součástí, zdravotnických potřeb, cenností osobní povahy, zvířat, u nich hospodářský efekt není účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník, popřípadě věci, které nezbytně potřebujete k výkonu své činnosti nebo které potřebujete k uspokojení hmotných potřeb svých nebo své rodiny. Mylná je domněnka, že soudní exekutor nemůže zabavit lednici, mikrovlnou troubu, nebo počítač, který slouží dětem na hraní či jako pomůcka při učení. Během samotného soupisu je možné předkládat doklady prokazující Vaše vlastnictví; pokud tyto vykonavatel vyhodnotí jako dostatečně věrné, movitou věc ze soupisu vyškrtne dle ust. § 68 exekučního řádu. Pokud však samotné doklady nebudou obsahovat dostatečné určení Vás jako kupujícího, je povinen Vás poučit o možnosti podat návrh na vyškrtnutí movitých věcí dle ust. § 68 exekučního řádu. O celém úkonu je vždy sepsán řádný protokol, který je poté součástí exekučního spisu a do kterého taktéž můžete uvést své připomínky či výtky vůči výkonu. Rovněž můžete označit movité věci, kterou by měly být dle tvrzení ve Vašem vlastnictví. Na místě je poté vykonavateli soudního exekutora ponechána příloha k protokolu o soupisu movitých věcí, kdy jsou jasně označeny číselně položky, které byly pojaty do soupisu.

Během výkonu se vždy snažte chovat přiměřeně a nechte dělat vykonavatele svoji práci, jelikož při případném napadaní dojde k obraně použitím pepřového spreje a taktéž příjezdu policie, proto se může nakonec vše otočit vůči Vaší osobě a budete obviněni za napadaní úřední osoby či výtržnictví.


Co dělat, když Vám exekutor zaklepe na dveře?
5 (100%) 3

Podobné recenze