Chystáte se do předčasného důchodu? Seznamte se daňovými povinnostmi


Pro seniory, kteří dosáhli řádného důchodového věku a stále chodí do zaměstnání či podnikají, neexistují žádná omezení, která by jim bránila pobírat státní důchod. To však neplatí, pokud se senior rozhodne do důchodu odejít předčasně.

Dle českého práva má každý občan právo odejít do předčasného důchodu. Má-li i po té aktivní příjmy plynoucí ze zaměstnání či podnikání, jejich výše by neměla přesáhnout limit, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Pokud totiž jeho příjmy tuto zákonem stanovenou částku překročí, ztratí senior nárok na předčasný důchod.

Předčasný důchod a daňové povinnosti u poměru na hlavní úvazek, DPP nebo DPČ

Pokud chce senior odejít do předčasného důchodu a pokračovat ve své práci či podnikání, jeho hrubý měsíční výdělek nesmí nepřekročit zákonný limit, z něhož nemusí platit zdravotní ani sociální pojištění. To zároveň znamená, že mu zůstane nárok na státní důchod.

Z tohoto důvodů si předčasní důchodci přivydělávají na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ). V případě DPP tento limit pro rok 2021 činí 10 000 korun a u DPČ 3 499 korun.

Prohlášení k dani, daňové přiznání a vrácení srážkové daně zpět

Pokud předčasný důchodce nepodepíše prohlášení k dani a jeho hrubá odměna nepřesáhne výše uvedený limit, je příjem zdaněn srážkovou daní ve výši 15 %. V případě nulové roční daňové povinnosti, která nastává u daňového základu 165 690 korun a méně, obdrží senior daň zpět po podaném daňovém přiznání.

Srážkovou daň je možné získat zpět i při vyšší příjmu, pokud předčasný důchodce uplatní další daňové slevy, které jeho daňový základ snížení.

V případě standardní pracovní smlouvy na dobu neurčitou může senior podepsat prohlášení k dani a na konci roku požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně za předešlý rok. Pokud roční základ daně nepřekročí stejný limit 165 690 korun, obdrží uhrazenou zálohovou daň zpět bez ohledu na počet odpracovaných měsíců. Daňová sleva na poplatníka se vždy uplatňuje v plné výši.

Podnikající předčasný důchodce a daňové povinnosti

Výkon samostatně výdělečné činnosti je v předčasném důchodu brán jako vedlejší činnost. Aby podnikající důchodce nemusel platit žádné sociální pojištění, nesmí jeho hrubý zisk překročit limit, který byl pro rok 2021 stanoven ve výši 85 058 korun pro OSVČ – předčasné důchodce.

Pokud jeho zisk tuto částku překročí, automaticky ztratí nárok na předčasný důchod. Pozor je třeba dávat si v případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku, kdy dochází k poměrnému snížení tohoto limitu.

OSVČ v předčasném důchodu je vždy povinen podat daňové přiznání. V případě dodržení limitu se jej netýká platba sociálního pojištění a daně z příjmu, zdravotní pojištění však hradit musí. To se počítá ze skutečného vyměřovacího základu (hrubý příjem x 50 % x 13,5 %).

Nárok na důchod a daňové povinnosti v případě pasivních příjmů

V případě pasivních příjmů nevzniká v předčasném důchodu povinnost platit ani sociální, ani zdravotní pojištění. Výše pasivních příjmů může být dokonce libovolně vysoká a předčasný důchodce o nárok na svůj předčasný státní důchod nepřijde. Je však povinen podat daňové přiznání.

Jedná se například o pravidelný příjem z pronájmu nemovitosti ve vlastnictví předčasného důchodce. V takovém případě musí senior daňové přiznání podat. Nemusí sice platit žádné sociální a zdravotní pojištění, pokud však po uplatnění daňové slevy na poplatníka ve výši 24 840 jeho příjem přesáhne limit 165 690 korun, zaplatí daň z příjmu.

V momentě dosažení řádného důchodového věku už není výše výdělku důchodce ze závislé činnosti či samostatné výdělečné činnosti omezena žádnými limity. Důchodce smí pracovat na standardní pracovní smlouvu na dobu neurčitou a pobírat libovolně vysokou mzdu, aniž by ztratil nárok na státní důchod.


Podobné recenze

Jedná se o podvod? Napište vaše zkušenosti.

Diskuze:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *