Česko je bezkontaktní ráj


Platit kartou je podle bankovních statistik normální. Dle statistik České bankovní asociace (ČBA) a Sdružení pro bankovní karty (SBK) se neustále zvyšují obraty a počty transakcí. Každý Čech je majitel jedné až dvou platebních karet a ty aktivně používá. Na následujících řádcích se můžete podívat na malý přehled statistických dat.

 • 2 500 000 000 000 Kč = 2,5 bilionu Kč – útrata platebními kartami během posledních 10 let
 • 1 114 Kč – průměrná výše jedné platby za posledních 10 let
 • 585 500 000 – počet transakcí v roce 2015
 • 770 Kč – průměrná výše jedné platby v roce 2015, nižší částka v porovnání s předchozími roky znamená častější používání platební karty než dříve
 • 99% – procento bezkontaktních transakcí provedených domácími kartami
 • 90% – procento bezkontaktních plateb v České republice
 • 67% – procento bezkontaktních plateb na všech transakcích, nutno ale dodat, že ryze kontaktní platební se již téměř nevydávají
 • 7% – procento bezkontaktních plateb mimo Českou republiku
 • – každá padesátá platba kartou je provedena na internetu
 • 37% – procento transakcí v zahraničí přes internet
 • – každá desátá platba v zahraničí je provedena jako bezkontaktní

objem-plateb-u-obchodniku

Česká republika je na prvním místě v Evropě v platbách bezkontaktní kartou. Při přepočtu na obyvatele vede Česká republika jak ve frekvenci, tak v objemu plateb a to dokonce několikanásobně v porovnání s ostatními Evropany. Tomáš Hládek, poradce ČBA pro platební styk, hodnotí výsledky statistik jako důkaz inovativnosti Čechů v oblasti bankovnictví a také jako  úspěšné investice českých bank do zajištění vysoké hustoty bezkontaktních terminálů u obchodníků a poskytovatelů služeb. Ovšem v zahraničí je situace úplně jiná, jelikož Češi stále preferují platby v hotovosti. Přestože doba, kdy banky účtovaly rozdílné poplatky za výběry v tuzemsku a v zahraničí, je dávno pryč a mnohé banky nabízejí výběry v zahraničí zdarma, Češi stále v zahraničí vybírají (větší částky než v ČR).

pocet-plateb-u-obchodniku

 • 11 388 174 karet – počet vydaných karet MasterCard a Visa ke konci 1. čtvrteltí 2016 (bezkontaktních bylo 8 709 496 kusů)
 • 2 223 775 kreditních karet – počet vydaných kreditních karet ke konci 1.čtvrtletí 2016, kreditních karet MasterCard bylo 2 041 559 a kreditních karet Visa pouze 182 216
 • 577 566 byznys platebních karet – jedná se o karty vydané k firemním účtům právnických osob a fyzických osob, počet karet je ke konci června 2016, první jsou karty společnosti Visa (357 274 kusů), druhé karty MasterCard (218 386 kusů) a třetí karty Diners Club (1 906 kusů)
 • 72 215 virtuálních karet – nejedná se o plastové karty (podoba záznamu s číslem karty na papíře, číslo vygenerované v mobilním bankovnictví nebo v aplikaci v mobilu), stav ke konci 1.čtvrtletí 2016, virtuálních karet MasterCard bylo 46 401 a virtuálních karet Visa 25 814
 • 51 259 předplacenek – stav ke konci června 2016 a jednalo se o předplacenky pouze s logem MasterCard
 • 10 891 kreditních karet Diners Club – stav ke konci června 2016
 • 3 944 bankomatů – počet bankomatů v ČR ke konci 1.čtvrtletí 2016, počet se snížil, jelikož na konci roku 2015 bylo bankomatů v ČR 4 545

Zajímavým číslem je 5 850 985, které udává počet výběrů z bankomatů kreditními kartami za rok 2015 a vydavatelé kreditních karet musí tyto zákazníky úplně milovat, jelikož výběr hotovosti je ve většině případů zpoplatněn a to ne zrovna malou částkou (výše poplatku záleží na konkrétním vydavateli). Statistiky, které je třeba zmínit, vznikly po přepočtu celkového objemu bezhotovostních transakcí vůči vydaným kartám za rok 2015. Diners Club má sice pouze 12 743 karet (včetně firemních), ale průměrná útrata dělá 8 197 Kč měsíčně. Majitelé karet s logem Visa utratili v průměru 4 553 Kč měsíčně a nejméně utráceli držitelé karet MasterCard, u nichž se průměrná měsíční útrata dostala na 2 361 Kč.

Zdroj: www.mesec.cz


Podobné recenze