Češi předmanželskou smlouvu berou jako ochranu před dluhy partnerů


Předmanželská smlouva upravuje majetkové poměry novomanželů před uzavřením sňatku. Hlavním důvodem, proč se Češi k podpisu předmanželské smlouvě uchylují, je vyloučení odpovědnosti za případné partnerovi dluhy – minulé i ty budoucí. Proč a kdy má předmanželská smlouva smysl?

Stále více českých párů je ochotno uzavřít předmanželskou smlouvu. Partneři se tak snaží ochránit svůj vlastní majetek, který nabyli před svatbou a nechtějí tak riskovat, že by o něj v budoucnu přišli například v důsledku nekontrolovaného zadlužení partnera. Podpisem předmanželské smlouvy vůbec nedochází ke vzniku společného jmění manželů, který jinak vzniká automaticky okamžikem sňatku.

Jak předmanželská smlouva funguje?

Předmanželská nebo manželská smlouva je smluvní dokument, který snoubenci či manželé uzavírají na základě společného a dobrovolného rozhodnutí. Dokument je nadřazený zákonnému režimu takzvaného společnému jmění manželů, které vzniká v případě sňatku bez smlouvy.

Smlouva upravuje majetkové poměry manželů. Stanovuje například, která část majetku připadne každému z páru v případě rozvodu. Nastavené majetkové poměry jsou platné i v případě úmrtí a smlouva by proto měla obsahovat část týkající se rozdělení majetku na ten, který se stane předmětem dědictví, a který nikoliv.

Smlouvu nechte zapsat do veřejného seznamu listin

Doporučeno je nechat předmanželskou smlouvu zapsat do takzvaného veřejného seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Existenci zapsané smlouvy nemusí ani jeden z manželů dokládat třetí straně, například exekutorovi. Ve vlastním zájmu by však třetí stranu o její existenci měli upozornit. Třetí strana je však povinna si existenci smlouvy ověřit.

„Například i exekutor je povinen si zjistit, zda dotyčný, na jehož majetek chce exekuci vykonat, v seznamu figuruje. V kladném případě se musí podle smlouvy zachovat, tedy například vyjmout z exekuce majetek, který výlučně patří druhému z manželů,“ vysvětlil Radim Neubauer, prezident Notářské komory České republiky.

Není-li smlouva ve veřejném seznamu listina zapsaná, může v případě exekuce dojít k zabavení majetku druhého z manželů. Tomu je po doložení předmanželské smlouvy majetek vrácen. Zapsáním smlouvy se tomuto zbytečnému kroku dá předejít.

Smlouvu upravující majetkové poměry manželů lze uzavřít i po svatbě

Předmanželskou smlouvu nejčastěji navrhuje ten z partnerů, který má větší majetek nebo již za sebou jeden zážitek v podobě neúspěšného manželství zakončeného rozvodem a hádkami o majetek má, a nechce jej opakovat. V novém manželství se takové situaci snaží předejít hned na začátku.

Nejčastěji se řeší klasická předmanželská smlouva, kterou budoucí manželé uzavírají před sňatkem. Neobvyklá však není ani manželská smlouva uzavřená kdykoliv v průběhu manželství. Podmínka, kdy smlouva upravující majetkové poměry mezi manžely smí být uzavřena, neexistuje.

Je lepší smlouvu uzavřít před nebo až po svatbě?

Rozhodující je důvod, proč snoubenci nebo manželé smlouvu uzavírají. Pokud jeden či oba z partnerů usilují o ochranu svého majetku, je rozumné smlouvu uzavřít ještě před sňatkem. To platí i pro opačný případ, kdy jeden z páru je zatížen dluhy z minulosti a předmanželská smlouva druhého z páru ochrání před případnou exekucí.

K manželské smlouvě se uchylují páry například v případě, kdy se jeden partner rozhodne pustit do podnikání s nejistým úspěchem. Pokud by neuspěl, nechce riskovat, aby případné finanční problém postihly i druhého partnera. Předmanželská či manželská smlouva nabízí ochranu majetku před druhým partnerem, ale může druhého partnera také ochránit.

Zájem o předmanželskou smlouvu mezi Čechy roste

Statistiku změn majetkového režimu manželů eviduje Notářská komor ČR poslední sedm let od roku 2014. Za tuto dobu počet uzavřených předmanželských a manželských smluv rostl. K mírnému poklesu došlo v loňském roce pravděpodobně v důsledku pandemie nového viru Covid-19.

„V období před koronavirovou pandemií zájem o manželské či předmanželské smlouvy každoročně narůstal. Minulý rok ale mnohé změnil, a protože byly omezeny i svatby, předpokládali jsme, že smluv nesepíšeme zájemcům tolik jako v předchozím období. Pokles byl ale ve skutečnosti jen velmi malý a lidé na ochranu majetku před následky nedořešené či nejasné finanční minulosti svého protějšku nezapomínali,“ uvedl také Radim Neubauer.

Počet uzavřených smluv upravující majetkové poměry manželů v ČR od rok 2014:

RokPočet smluv
20147 612
20158 814
20169 795
201710 188
201810 631
201910 891
202010 581
Celkem68 512

Zdroj: Notářská komora ČR


Podobné recenze

Jedná se o podvod? Napište vaše zkušenosti.

Diskuze:

Zkušenost s Češi předmanželskou smlouvu berou jako ochranu před dluhy partnerů

  1. Zdenka napsal:

    Ahoj, co se týče té předmanželské smlouvy, ráda bych věděla, jestli někdo z Vás má zkušenost s právníky Cikr: https://www.cikr.cz/sluzby/rodinne-pravo/ jelikož teď řeším složitou situaci, kterou bych ráda přenechala někomu kvalifikovanému.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *