Centrální registr dlužníků České republiky


Centrální registr dlužníků České republiky všem subjektům zajišťuje kontrolu a prevenci před vznikem neplatičů. U stávajících dlužníků tento systém výrazně zvyšuje vymahatelnost neuhrazených pohledávek. Díky tomuto systému jsou pro uživatele sjednoceny data z registrů státní správy, bankovních registrů, databází soukromých subjektů, aj.

Centrální registrů dlužníků České republiky klade velmi vysoký důraz na ochranu dat. Díky monitorovacímu systému CMS (Cerd Minitoring System) je každý uživatel sledován díky kontrole přes IP adresu. Systém CMS je schopen zaměřit přesné místo připojení do jakéhokoliv systému Centrálního registru dlužníků ČR. Pokud by byl zjištěn pokus o průnik, systém CMS předá informaci administrátorovi, který na základě závažnosti prohřešku může podat podnět k zahájení trestního stíhání dotyčné osoby.

Pro vyhledávání v systému CERD musí být klient registrován. Bezplatnou registraci může provést na adrese http://www.centralniregistrdluzniku.cz. Po provedení registrace pak je možné neomezeně zkoumat bonitu klienta.

Průběžná kontrola obchodních partnerů, klientů nebo odběratelů přináší informace o nesplněných závazcích široké veřejnosti. Každý tak může snáze odhadnout rizika styku s dotyčnou osobou. Díky nové aplikaci je možné k hledaným subjektům vyhledat negativní články zveřejněné renomovanými deníky či televizemi. CERD tak v roce 2010 úspěšně opustil pasivní aplikace, které pouze evidovali a zajistil věrohodnost záznamu. Je doporučeno prověřovat i stávající klienty, jelikož se tak dá předejít zneplatnění smluv a účasti na exekučním řízení.


Podobné recenze