Exekuce

V rámci této kategorie vám nabízíme přehledně zpracované informace týkající se exekucí. Jak se exekuci vyhnout a co dělat, pokud s ní již bojujeme? Nejenom odpovědi na takovéto otázky najdete právě zde. Krom toho vás také informujeme o aktuálním dění z této oblasti, změnách v zákonech a pozitivech, které exekuce přinášejí – třeba o možnostech nákupu nemovitostí a automobilů z dražby.

Jak (ne)vybírat oddlužovací společnost?

Jak (ne)vybírat oddlužovací společnost?
4.2 (84%) 5

Současná doba je velmi dynamická a jak lidé rychle bohatnou, tak rychle i chudnou. Právě s pojmem chudoba přímo souvisí pojem finanční tíseň. V tomto článku se budeme zabývat podnikáním v oblasti oddlužování a nikoliv problémem proč vznikají dluhy lidí, zda je to způsobeno současnou dobou či chybou lidí samotných.

Exekuce a oddlužení: srážky ze mzdy

Exekuce a oddlužení: srážky ze mzdy
4 (80%) 3

Novela insolvenčního zákona (konkrétně novela zákona o úpadku a způsobech jeho řešení), která vstoupila v platnost 1.ledna 2014 , dala srážkám ze mzdy jasná pravidla v podmínkách dohod o srážkách ze mzdy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnavatelům se tak ulehčila problematika rozhodování, jak postupovat v případě souběhu exekuce a insolvence jejich zaměstnanců.

Nepostižitelné movité věci v rámci exekučního řízení

Nepostižitelné movité věci v rámci exekučního řízení
4.3 (86.67%) 3

Navštívil Vás vykonavatel soudního exekutora a sebral věci, které si myslíte, že by Vám měli být ponechány? Jak se proti tomu bránit, aby věci zůstaly u Vás doma a nebyly prodány například v dražbě? To vše se dozvíte na následujících řádcích.

Oddlužení nemovitostí

Oddlužení nemovitostí
5 (100%) 2

Postihl Vám soudní exekutor nemovitost a Vy nechcete, aby Vám ji prodal? Jak se bránit, aby dům zůstal ve Vašem vlastnictví, a vy jste dál mohli nerušeně bydlet? Zde najdete návod, jak se oddlužit, aby Vám zůstal Váš domov.

Prodej družstevních bytů v rámci exekučního řízení

Prodej družstevních bytů v rámci exekučního řízení
4.5 (90%) 2

Na počátku roku 2013 nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu, která se mimo jiné dotkla způsobu vedení exekuce na jiná majetková práva, zejména prodej družstevních bytů. Původní stav byl takový, že při členství zaniklo již samotným vydáním exekučního příkazu bez toho, aby tu byl čas na úhradu pohledávky předtím, než exekuce vstoupila vůbec do fáze provedení.

Blokace manžela v rámci exekučního řízení a její řešení

Blokace manžela v rámci exekučního řízení a její řešení
4 (80%) 4

V rámci poslední velké úpravy exekučního řádu se zákonodárce poměrně silně zaměřil i na manžely povinných, a to z jednoho prostého důvodu. Pokud dlužník zjistil, že mu exekutor zablokoval účet či mzdu, ihned na to reagoval tak, že si nechal peněžní prostředky zasílat na účet manžela, nebo na něj převedl movité či nemovité věci.

Neoprávněná exekuce – jak se bránit?

Neoprávněná exekuce – jak se bránit?
4.8 (96%) 5

Současná doba ve spojení s legislativou ČR nahrává vzniku neoprávněných exekucí. Tento jev je spojen s konzumní dobou, kdy lidé často nezvládnou tlak sdělovacích prostředků, nabídek obchodníku a mnohdy se také neočekávaná událost v soukromém životě. V médiích je mnohdy poskytováno lidem ne úplně správných rad, tudíž v tomto případě se snažíme prostřednictvím tohoto článku nabídnout několik základních rad, jak se zachovat v případě vzniku neoprávněného vstupu exekutora do bytu či domu.

Jak probíhá exekuční řízení?

Jak probíhá exekuční řízení?
4.7 (93.33%) 3

Dne, kdy došel exekuční návrh soudnímu exekutorovi, dochází k zahájení exekučního řízení. Podle §38 EŘ musí být v exekučním návrhu uvedené náležitosti, které do něj zapracuje pověřený soudní exekutor. K exekučnímu návrhu musí být vždy přiložen exekuční titul v originále nebo ověřené kopii.

Jak požádat o vymazání z registru neplatičů?

Jak požádat o vymazání z registru neplatičů?
4.5 (90%) 4

Samotný výmaz z registru dlužníků není mnohdy vůbec jednoduchý. Celý proces je spojen s podmínkou mít jako první zaplaceny všechny dlužné částky. Ovšem i po zaplacení dlužné částky zůstane zápis v registru mnohdy i několik let po jejich uhrazení. Jedinou změnou se stane, že u jména dlužníka je zaznamenáno datum úhrady dluhu.

Novela advokátního tarifu a její dopad na společnost

Novela advokátního tarifu a její dopad na společnost
5 (100%) 3

Počátek prázdnin neznamenal jen odpočinek a válení se u vody, ale i velký právnický, potažmo i společenský zvrat ve vymáhání pohledávek. Do platnosti totiž vstoupila průlomová novela advokátního tarifu, která naprosto mění dosud zaběhnutá pravidla. Jaké tyto novinky budou mít dopad pro dlužníky, ale zejména pro obyčejné lidi? To se dozvíte v následujících řádcích.