Exekuce

V rámci této kategorie vám nabízíme přehledně zpracované informace týkající se exekucí. Jak se exekuci vyhnout a co dělat, pokud s ní již bojujeme? Nejenom odpovědi na takovéto otázky najdete právě zde. Krom toho vás také informujeme o aktuálním dění z této oblasti, změnách v zákonech a pozitivech, které exekuce přinášejí – třeba o možnostech nákupu nemovitostí a automobilů z dražby.

Blokace manžela v rámci exekučního řízení a její řešení

Blokace manžela v rámci exekučního řízení a její řešení
4 (80%) 4

V rámci poslední velké úpravy exekučního řádu se zákonodárce poměrně silně zaměřil i na manžely povinných, a to z jednoho prostého důvodu. Pokud dlužník zjistil, že mu exekutor zablokoval účet či mzdu, ihned na to reagoval tak, že si nechal peněžní prostředky zasílat na účet manžela, nebo na něj převedl movité či nemovité věci.

Neoprávněná exekuce – jak se bránit?

Neoprávněná exekuce – jak se bránit?
4.8 (96%) 5

Současná doba ve spojení s legislativou ČR nahrává vzniku neoprávněných exekucí. Tento jev je spojen s konzumní dobou, kdy lidé často nezvládnou tlak sdělovacích prostředků, nabídek obchodníku a mnohdy se také neočekávaná událost v soukromém životě. V médiích je mnohdy poskytováno lidem ne úplně správných rad, tudíž v tomto případě se snažíme prostřednictvím tohoto článku nabídnout několik základních rad, jak se zachovat v případě vzniku neoprávněného vstupu exekutora do bytu či domu.

Jak probíhá exekuční řízení?

Jak probíhá exekuční řízení?
4.7 (93.33%) 3

Dne, kdy došel exekuční návrh soudnímu exekutorovi, dochází k zahájení exekučního řízení. Podle §38 EŘ musí být v exekučním návrhu uvedené náležitosti, které do něj zapracuje pověřený soudní exekutor. K exekučnímu návrhu musí být vždy přiložen exekuční titul v originále nebo ověřené kopii.

Jak požádat o vymazání z registru neplatičů?

Jak požádat o vymazání z registru neplatičů?
4.5 (90%) 4

Samotný výmaz z registru dlužníků není mnohdy vůbec jednoduchý. Celý proces je spojen s podmínkou mít jako první zaplaceny všechny dlužné částky. Ovšem i po zaplacení dlužné částky zůstane zápis v registru mnohdy i několik let po jejich uhrazení. Jedinou změnou se stane, že u jména dlužníka je zaznamenáno datum úhrady dluhu.

Novela advokátního tarifu a její dopad na společnost

Novela advokátního tarifu a její dopad na společnost
5 (100%) 3

Počátek prázdnin neznamenal jen odpočinek a válení se u vody, ale i velký právnický, potažmo i společenský zvrat ve vymáhání pohledávek. Do platnosti totiž vstoupila průlomová novela advokátního tarifu, která naprosto mění dosud zaběhnutá pravidla. Jaké tyto novinky budou mít dopad pro dlužníky, ale zejména pro obyčejné lidi? To se dozvíte v následujících řádcích.

Co je lichva a jak se na ni dívají naše zákony?

Co je lichva a jak se na ni dívají naše zákony?
5 (100%) 1

Slovo lichva v poslední době slyšíme ze všech stran. A to zejména ve spojitosti s různými nebankovními půjčkami, jejichž společným pojítkem je vysoký úrok. Jak se na lichvu dívají naše zákony? A od kdy se vůbec tento pojem používá?

Obrana dlužníka proti blokaci bankovního účtu

Obrana dlužníka proti blokaci bankovního účtu
3.8 (75%) 4

Je na Vás nařízena exekuce a exekutor Vám ihned zablokoval přístup k bankovnímu účtu, a tím Vás v podstatě naprosto zlikvidoval, jelikož již nemáte prostředky na hrazení dalších závazků jako nájmu, leasingu a dalších potřeb? Jaké jsou možnosti dlužníka při vydání takového exekučního příkazu? To si povíme v následujících řádcích a budeme se snažit nastínit nějaké možnosti řešení.

Insolvence aneb jak se vyhnout exekuci

Insolvence aneb jak se vyhnout exekuci
4.5 (90%) 2

Hromadí se na Vás exekuční řízení a nevíte, jak to z toho ven? Blokujeme exekutor účet, mzdu, nemovitosti, ale sebral Vám i všechny věci z bytu? Možná jste slyšeli o tzv. osobním bankrotu. Ano, máme na mysli proces insolvence v podobě oddlužení či konkurzu, díky nimž se konečně zbavíte všech dluhů a začnete život opět s čistým štítem. Jaké jsou podmínky insolvence, kde si o ní můžete požádat. a jaké to může mít v konečném důsledku pro Vás výhody? To se dozvíte v následujícím článku.

Spojování exekucí aneb jak ušetřit

Spojování exekucí aneb jak ušetřit
4.5 (90%) 2

Hrnou se na Vás exekuce a nevíte jak z bludného kruhu ven? Nárokuje se exekutor za stejné pohledávky několik nákladů exekuce a Vy je už nejste schopen hradit? V následujících řádcích si popíšeme, jaké jsou možnosti dlužníka v případě totožnosti účastníků u jednoho soudního exekutora, typicky se jedná o případy, kdy vůči Vám jeden oprávněný, například banka, vede hned několik samostatných exekučních řízení.

Co je teritorialita soudních exekutorů? Může pomoci dlužníkům?

Co je teritorialita soudních exekutorů? Může pomoci dlužníkům?
5 (100%) 2

V poslední době se na politickém poli rozhořela debata ohledně teritoriality soudních exekutorů, kdy hlavními zastánci jsou poslanci jako Tomio Okamura či mnozí další. Podívejme se na hlavní body, které by díky zavedení institutu pomohli dlužníkům a naopak snížili již tak horentní sumy pro soudní exekutory.