Budou v ČR zavedeny hypotéky naruby?


Hypotéky naruby nejsou aktuálně v České republice nabízeny, ovšem připravovaný zákon o úvěrech jim může otevřít cestu na finanční trh. Hypotéka naruby neboli reverzní hypotéka je produkt, který lidem v důchodovém věku zajistí střechu nad hlavou a navíc umožní si na stáří finančně přilepšit. Podrobnější informace o fungování hypotéky naruby se dozvíte v tomto článku prostřednictvím slov Lucie Drásalové, hypoteční analytičky společnosti Partners.

 Z novely zákona o úvěrech vyplývá, že by hypotéku naruby mohly nabízet pouze pojišťovny případně banky s pojišťovací licencí. Tak tomu je aktuálně i na Slovensku. Protože i když se jedná o hypotéku, dochází k výplatě renty, tudíž je dle zákona hypotéka naruby jeden z pojistných produktů. Princip fungování je následující. Bance klient prodá svou nemovitost a má zajištěno její doživotní užívání. Z prodeje inkasuje nejčastěji jednorázovou částku a navíc poté dostává doživotní rentu. Majitel tak nemá nemovitost pouze jako střechu nad hlavou, ale i jako zdroj doživotní renty. Produkt je hojně využíván v USA nebo v Austrálii a pokud by byl produkt po legislativních úpravách vpuštěn na český trh, pak by se mohl líbit hlavně seniorům, pro než je primárně určen.

Nyní budou zmíněny klady a zápory tohoto finančního produktu. Záleží na mnoha okolnostech a na aktuální situaci jednotlivců. Jako první klad je možno uvést přilepšení si k důchodu. Díky hypotéce naruby by si senioři mohli udržet svůj životní standard i v důchodu. Primárně je určena právě pro starobní důchodce, ale řešením by mohla být i pro invalidní důchodce, kteří by mohli mít problémy s financováním provozu nemovitosti. Druhým kladem je fakt, že starší lidé se nechtějí stěhovat s cílem snížit náklady (menší a méně nákladné bydlení). Hypotéka naruby by jim zvýšila měsíční příjem a mohli by tak dožít na místě, kde strávili dlouhou část života. Dalším kladem je skutečnost, že o nemovitost se stará banka. U bytů je situace jednodušší, ale domy s přibývající roky jsou náročnější na údržbu. Banka by tak měla povinnost starat se o nemovitost (správa, živelné pohromy, aj.). Platba energií by ovšem šla za obyvatelem nemovitosti a nikoliv za bankou.

Prvním záporem hypotéky naruby je fakt, zda je společnost a legislativa na tento produkt připravena. Problematická je hlavně etická stránka hypotéky naruby. Banka totiž musí počítat se smrtí zájemce, aby si určila vhodnost investice. Banka by balancovala na tenkém ledě a to hlavně pokud by klient zemřel brzy a byla mu vyplacena pouze malá část hodnoty nemovitosti. Dalším záporem by bylo překvapení dědice, který by si na nemovitost dělal nárok. Po úmrtí majitele nemovitosti by nebylo zahájeno dědické řízení, ale nemovitost by smluvně náležela bance. Řešením a také následným vyloučením tohoto záporu by byl fakt, kdyby člověk byl bez právoplatných dědiců. Majetek by tak musel automaticky připadnout státu. Dalším záporem je skutečnost, že vyplacená jednorázová částka a následná renta je znatelně nižší než její tržní hodnota.

Pokud nebudeme brát v úvahu fakt, zda hypotéka naruby dostane zelenou či ne, je nutné říct, že se jedná o zajímavou možnost, jak si v důchodu přilepšit. Jinou otázkou je, zda je česká společnost na tento produkt připravena. V aktuální době platí, že spoření na stáří je vhodné zahájit co nejdříve.

Zdroj: www.finance.idnes.cz


Podobné recenze