Blokace manžela v rámci exekučního řízení a její řešení


V rámci poslední velké úpravy exekučního řádu se zákonodárce poměrně silně zaměřil i na manžely povinných, a to z jednoho prostého důvodu. Pokud dlužník zjistil, že mu exekutor zablokoval účet či mzdu, ihned na to reagoval tak, že si nechal peněžní prostředky zasílat na účet manžela, nebo na něj převedl movité či nemovité věci.

Tomuto ale velice razantně zatrhlo ustanovení § 42 odst. 1 exekučního řádu, ve znění: „Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze vést také tehdy, jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.“ Tím pádem, pokud vznikl dluh za trvání manželství, je možná kompletní blokace majetku manžela, tzn. účty, mzda, nemovitosti, movité věci či jiné postižitelné majetky.

hand-83079_640

Stav se samozřejmě postupem času nelíbil hlavně manželům a manželkám, kteří o exekuci často naprosto netušili a taky věděli, že manžel například rozvod schválně prodlužuje, a to jen za cílem ještě více zničit manželku. Proto se situace začala pomalu stabilizovat až do dnešní podoby, kdy blokace manžela povinného není možná za předpokladu, kdy:

  1. manžela povinné doložil rozsudek o zrušení bezpodílového jmění manželů do konce roku 1198
  2. povinný prošel konkurzem, a tím zaniklo i společné jmění manželů
  3. povinný a manžel jsou pravomocně rozvedeni (mzda je v dané věci takřka nepostižitelná, jelikož již vydělané peněžní prostředky nespadají do SJM; blokace účtu je možná pouze za předpokladu, že peněžní prostředky budou stále spadat do SJM; u movitých a nemovitých věci vše trvá do případného vypořádání SJM)
  4. dluh vznikl zcela z činnosti jen povinného (například z trestní činnosti)

 

Obecně tak lze říci, že manžel i vzhledem k vysoké politické popularitě tohoto tématu, zvyšují standart toho, co může být skutečně postihováno, a v konečném případě soudní exekutor i oprávněný „spláče nad výdělkem,“ jelikož soud k návrhu takového manžela dá zpravidla za pravdu přímo jemu. Nelze než jen doufat, že úprava bude jednou spravedlivá pro obě strany, a oprávněný konečně dostojí svých peněz.


Podobné recenze