Bankovní (BRKI) a nebankovní (NRKI) registr klientských informací


Bankovní a nebankovní registry klientských informací jsou důkladně zabezpečené databáze, kde jsou shromažďovány data o klientech, kterým vůči  bankovním či nebankovním institucím vznikl závazek. Díky BRKI a NRKI mohou banky nebo nebankovní společnosti, poskytující finanční prostředky, zjistit o žadateli zda má aktuální závazky nebo v minulosti splácel úvěr a také jak. Informace z obou registrů mohou společnosti využít při rozhodování o poskytnutí či neposkytnutí úvěru.

Bankovní registr klientských informací je provozován společností CBCB (Czech Banking Credit Bureau, a.s.). Zaznamenána je v něm každá fyzická osoba (i podnikatel), jež má u členské banky nebo stavební spořitelny uzavřenou úvěrovou smlouvu, případně ji měl již v minulosti nebo o ni aktuálně žádá. Jednat se může o hypotéku, stavební spoření, spotřebitelský úvěr, kontokorent, kreditní kartu nebo povolený debet. Firmy v bankovním registru nejsou vedeny. Nebankovní registr klientských informací je provozován společností CNCB (Czech Non-banking Credit Bureau, z.s.p.o.). Tento registr obsahuje informace i o osobách právnických, tedy obchodních společnostech. Oba registry jsou organizovány společností CRIF (Czech Credit Bureau, a.s.) a jejich technické zabezpečení je pod taktovkou její mateřské společnosti CRIF S.p.A., která je čtvrtou největší společností na světě, která se zabývá provozováním úvěrových registrů.

V registrech BRKI a NRKI jsou mimo jména, rodného čísla a adresy uvedeny také informace o klientově platební morálce a všech smlouvách, které klient má či měl. Společnosti zde také vidí, zda klient aktuálně nežádá o úvěrový produkt. Banky navíc nepotřebují souhlas klienta se zpracováním osobních údajů. Tato činnost je jim povolena v zákoně o bankách a tak mohou bez dotázání hledat informace o platební morálce, bonitě a důvěryhodnosti klienta. Ovšem v nebankovním registru je nutný souhlas klienta se zpracováním osobních údajů, jelikož zákon o nebankovních úvěrech neexistuje. V rámci obou registrů probíhá výměna dat, díky čemuž je značným způsobem zrychlen proces žádosti a schválení úvěru.

Klienti díky registrům BRKI a NRKI mají zaznamenány úplně všechny informace. Najdou se tam nejen negativní, ale také pozitivní informace. Právě tato skutečnost dovoluje budování si úvěrové historie nebo si napravit prohřešky z minulosti. Zpoždění se splátkou je v registrech uchováno po dobu smlouvy o produktu a poté ještě další 4 roky. O informace z registru si může požádat finanční instituce, která má podepsanou smlouvu s poskytovatelem registru. Právo žádat informace z registrů má i každý občan, podnikatel nebo právnická osoba. Žádost je spojena s manipulačním poplatkem, který se řídí podle požadované rychlosti zaslání výpisu. Služba Expres (osobně na počkání, nebo zaslání poštou do 24 hodin) stojí 200 Kč a služba Standart (doručení do 30 dní) stojí 100 Kč. Žádost o výpis je možné poslat poštou s notářsky ověřeným podpisem. Případně je možné zajít si na klientské centrum v Praze osobně.

Pokud dojde ke zjištění, že v registru je chyba, je možné nahlásit tento fakt provozovateli registru, který nesprávný údaj po dohodě s finanční institucí bezodkladně a bezplatně opraví.


Podobné recenze