Aukce aut z exekuce


Osobní a nákladní automobily za třetinové ceny oproti bazarům? Aukce aut z exekuce není žádný podvod, ale běžná praxe při dražbě osobních automobilů u soudních exekutorů. Samotný nákup je velmi jednoduchý, ale má i své svízelnosti.  Na klady a zápory se tak podíváme v následujících řádcích.

Automobil je zpravidla zabaven v rámci proběhlé mobiliární exekuci, tedy soupisu movitých věcí, na adrese trvalého pobytu povinného, popřípadě na adrese, kde má povinný umístěny movité věci. Vykonavatel soudního exekutora tak vozidlo pojme do soupisu movitých věcí, a pokud povinný na místě dluh neuhradí, zpravidla jej taktéž zajistí i do exekučního skladu. Po lhůtě pro podání návrhu na vyškrtnutí movitých věcí dle ust. § 68 exekučního řádu, popřípadě vylučovací žaloby dle ust. § 267 občanského soudního řádu, je možné vydat tzv. dražební rok, tedy datum, místo a čas samotné dražby movité věci. Současně je automobil na základě znaleckého posudku oceněn. Cena zpravidla odpovídá skutečnému stavu vozidla, samozřejmě i amortizaci a komplexně pojízdností. Nyní se dostáváme k samotné dražbě, kde proběhne registrace dražitelů, dostanete přidělené číslo pro dražení a můžeme jít na „to.“

Dražební jednání začíná na 1/3 odhadní ceny, což už zní u automobilů za statisíce velice zajímavě. Zvednutím dražebního čísla poté činíte jednotlivé podání až do konečné částky, kdy vykonavatelem, soudnímu exekutorem, kandidátem nebo koncipient, je po slovu „potřetí“ udělej příklep za určitou cenu. Jakmile je Vám udělej tzv. příklep, soudní exekutor vyhotoví potvrzení o přechodu vlastnického práva na Vaši osobu. Dokument je velice důležitý pro přepis automobilu u dopravního inspektorátu, jelikož mnohdy se stává, že exekutor nedisponuje k vozidlu žádnými doklady- tedy velkým či malým technickým průkazem, pojištěním či dokonce klíči. Tyto skutečnosti jsou zpravidla uvedeny i u samotného dražebního roku, stejně jako zda je automobil pojízdný. Rovněž exekutor neodpovídá, zda vozidlo splňuje požadavky statní technické kontroly, či zda je pojištěné pro provoz na pozemních komunikacích. Je proto velice žádoucí se na situace připravit a včas si zařídit odtah, popřípadě pojištění alespoň pro převoz na jeden den.  Vozidlo si u většiny dražeb můžete prohlédnout před samotným dražebním jednáním, ale již si jej nemůžete projet či vyzkoušet například na jeden celý den. Navíc je nutné mít na paměti, že věc kupujete „jak leží a běží,“ tedy bez jakékoliv záruky na možnost vrácení peněz či uplatňování vad, které by jste zjistili až samotným provozem. Vše je ale vykompenzováno velmi nízkou cenou, proto se stále vyplatí tento risk podstoupit.

Jedním z největších úřadů, který v České republice vykonává takovouto dražbu, je Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Tomáše Vrány, kde se můžete setkat až se 12-ti automobily v rámci dražebního jednání.

Pokud se tedy rozhoduje pro koupi ojetého automobilu za vynikající cenu, zcela jistě vyrazte na jedno z dražebních jednání u jakéhokoliv soudního exekutora, kdy tito inzerují své dražby na internetových stránkách, popřípadě i jiných internetových serverech.


Podobné recenze