Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ) - recenze, zkušenosti a diskuze


Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů je nezávislá veřejná organizace, která sdružuje poskytovatele nebankovních úvěrů v ČR. Hlavním posláním je vybudování spolehlivou a společensky odpovědnou úvěrovou praxi orientovanou na dlouhodobou spolupráci. Tato spolupráce bude pozitivně vnímána jak tržním dozorem tak i spotřebiteli a bude poskytovat příležitost svobodného a bezpečného rozvoje každému jednotlivci a společnosti formou nebankovních finančních řešení.

Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů si stanovila několik cílů. Koordinuje a zastupuje zájmy svých členů (seznam je vložen níže) na nebankovním úvěrovém trhu a zároveň spolupracuje s dozorčími úřady a zákonodárnými orgány. Dalším cílem je podpora a zavádění norem, jež dopovídají v praxi osvědčeným postupům v sektoru nebankovních půjček a zajistí kvalitní služby pro spotřebitele. A v neposlední řadě se asociace angažuje v oblasti vzdělávání široké veřejnosti v oblasti nebankovních půjček s cílem podpory zodpovědného půjčování, o kterém se dočtete více na dalších řádcích.

AKtualita APNÚ

Členové Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů

Mimo stanovené cíle má APNÚ celou řadu úkolů. Aktivně se účastní přípravy a vývoje koncepce v sektoru nebankovních půjček a související legislativy. Spolupracuje s dozorčími orgány, která mají dohled nad sektorem nebankovních úvěrů. Organizuje opatření proti nekalým praktikám. Organizuje také průzkum trhu v oblasti nebankovních půjček jak na národní tak na mezinárodní úrovni. Účastní se aktivit s cílem podpořit práci členů APNÚ a zvýšit jejich prestiž v ČR. Asociace zastupuje zájmy členů v jednání s úřady a s jinými fyzickými a právnickými osobami. Poskytuje právní pomoc a poradenství členům APNÚ s cílem dosažení cílů Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů.

APNÚ je odpovědna za vzdělávání v oboru zodpovědného úvěrování. Záměrem Asociace je nabídnout pomoc každému, kdo potřebuje naléhavě hotovost. Zde nyní budou uvedeny zásady zodpovědného úvěrování:

  • Půjčujte si jen tolik, kolik potřebujete. Úvěroví poradci vám vysvětlí požadavky, kterým musíte při půjčování peněz vyhovět, a pomohou vám lépe pochopit vaše možnosti splácení.
  • Odhadněte, jakou výši úvěru si můžete dovolit. Použijte kalkulačku splátek k vyčíslení, kolik budete muset měsíčně nebo jednorázově splácet.
  • Musíte dokonale pochopit svou smlouvu o půjčce. Úvěroví poradci vám pomohou pochopit veškerou terminologii, se kterou se můžete během procesu žádosti o úvěr setkat.
  • Dodržujte časový rozvrh. Včasné splacení půjčky vám pomůže vytvořit pozitivní úvěrovou historii.
  • Obtíže při splácení: V případě, že máte při splácení své půjčky jakékoli potíže, pak sjednaný splátkový kalendář vám v případě finančních obtíží umožní rozložit částku a vytvořit volnější platební scénář.

Mimo zodpovědného úvěrování APNÚ vytvořila jako součást vzdělávání sekci „lichváři“. Cílem této sekce je pomoci informovat potenciální žadatele o půjčku o podvrzích podvodných poskytovatelů krátkodobých půjček, které lze zařadit do skupiny lichvářů. Lichváři jsou nelegální poskytovatelé půjček, jež se zaměřují na skupiny obyvatel s velmi nízkými příjmy. Na začátku na člověka působí velice přátelsky, ovšem půjčit si od takovýchto lidí je velké riziko i v případě špatné úvěrové historie nebo potřeby peněz jen na velmi krátkou dobu. Zde naleznete několik faktorů, podle kterých lichváře poznáte:

  • Lichváři nabízejí jen omezenou nebo žádnou ochranu spotřebitele.
  • Nesdělí klientům bezplatně podmínky úvěrové smlouvu.
  • Bez klientova vědomí dodatečně navyšují hodnotu dluhu. Odmítají poskytovat informace, týkající se úrokové míry nebo výše dlužné částky.
  • Berou si do záruky věci, například pasy, platební karty nebo řidičské průkazy.
  • Jsou hrubí a mohou se uchýlit i k zastrašování, hrozbám nebo násilí.

Výše uvedené znaky se mnohdy projeví, až v okamžiku, kdy se s nimi člověk setká. Ovšem je dobré si poskytovatele ověřit ještě před začátkem jednání. V ČR neexistuje registr licencovaných poskytovatelů mikroúvěrů (na rozdíl od některých jiných států EU), který by lidem zaručoval kvalitu. Je dobré si společnost ověřit v obchodním rejstříku a také v některé internetové diskuzi, kde lidé sdílí své vlastní zkušenosti s poskytovateli, se kterými již měli co dočinění. Asociace proto doporučuje zájemcům o krátkodobý úvěr, nechť se obracejí na společnosti, které jsou členy Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů.


Podobné recenze