Stoprocentní hypotéka pomalu vymírá


Změna zákona o spotřebitelském úvěru a zásahy České národní banky (ČNB) přinášejí více jistoty, ale to jde ruku v ruce se zdražením půjček, včetně hypotečních úvěrů. Novinek je ovšem mnohem více a o nich se dočtete v tomto článku.

Koupě bydlení na hypotéku přestává být legrace. K realizaci hypotečního úvěru je třeba mít totiž naspořeno. Stoprocentní hypotéky byly přísněji posuzovány z hlediska schopnosti splácení a banky na ně dávaly vyšší úroky. Minulý čas je použit záměrně. ČNB vydala doporučení, aby komerční banky od října 2016 poskytovaly hypotéky, u kterých je hodnota zastavované nemovitosti alespoň o 5% vyšší než hodnota úvěru. Od dubna 2017 bude doporučený poměr 9:1. Spolu s tím doporučují, aby podíl 85procentních hypoték dosahoval jen desetiny poskytovaných úvěrů a od dubna 2017 bude omezení doporučeno i pro 80 procentní hypotéky. Toto doporučení se dotkne zhruba třetiny žadatelů, kteří mají v současnosti požádáno o 70procentní až 90procentní hypotéky. Klienti kteří mají našetřeno málo nebo vůbec nic mají dvě možnosti. Jako první mohou zvýšit hodnotu zastavované nemovitosti například přidáním nemovitosti rodičů (třeba chata), ovšem ti s tím musejí souhlasit. Nebo jako druhou možnost mohou zvolit vyjednání individuálních podmínek v bance. Zde je ale nutno počítat s vyššími úroky (aktuálně u Sberbank je 100procentní hypotéka poskytována se sazbou 2,99% ročně, 90procentní hypotéka se sazbou 1,69% – u dvoumilionové hypotéky je rozdíl 1 321 Kč měsíčně).

Změna v zákoně o spotřebitelském úvěru přímo souvisí i s hypotékou, která je pojmenovaná v novém zákoně jako „spotřebitelský úvěr na bydlení“. Banky budou mít větší administrativní zátěž a musí počítat s nižšími zisky, které vzniknou v případě mimořádných splátek. Finanční domy nechtějí přijít o výdělky, tudíž je možno očekávat mírné navýšení úrokových sazeb. Další uvedené změny budou platit u smluv uzavřených po 1. prosinci 2016. U stávajících smluv se změny promítnou po změně úrokové sazby při konci fixace. A u smluv s variabilní sazbou, kde se fixace nesjednává, se nové podmínky projeví ihned od 1. prosince tohoto roku.

Finanční instituce si podle nového zákona budou muset velice důkladně prověřit klientovu schopnost splácet. To se děje i dnes, ovšem dle nového zákona si na to budou muset banky dát mnohem větší pozor. Pokud by klient do tří let vznesl námitku, že nebyl dostatečně prověřen, bude smlouva neplatná. Spotřebitel by byl povinen vrátit poskytnutou jistinu v době přiměřené jeho možnostem. Po třech letech by tak získal bezúročnou půjčku a vrácení by v krajním případě podle rozhodnutí soudu mohlo být i ve splátkách. I u spotřebitelských úvěrů na bydlení se bude muset uvádět RPSN (roční procentuální sazba nákladů), díky čemuž bude porovnávání hypoték pro klienta podstatně jednodušší. Podle nového zákona musí banka vytvořit jednotný formulář s nabídkou. Údaje jsou stejné a nebudou zaplevelené žádnými zbytečnostmi. Díky tomu bude porovnání velice jednoduché.

Finanční instituce si podle nového zákona budou muset velice důkladně prověřit klientovu schopnost splácet. To se děje i dnes, ovšem dle nového zákona si na to budou muset banky dát mnohem větší pozor. Pokud by klient do tří let vznesl námitku, že nebyl dostatečně prověřen, bude smlouva neplatná.

Finanční instituce si podle nového zákona budou muset velice důkladně prověřit klientovu schopnost splácet. To se děje i dnes, ovšem dle nového zákona si na to budou muset banky dát mnohem větší pozor. Pokud by klient do tří let vznesl námitku, že nebyl dostatečně prověřen, bude smlouva neplatná.

Mimořádná splátka bude jednodušší a pokud se člověku podaří uspořit peníze (případně vyhraje, zdědí nebo vyhraje), může vždy na konci fixace uhradit mimořádnou splátku. Banky ovšem již přišly na to, že moc neztratí. Mimořádná splátka tak je vlastně pocitem svobody, jelikož většina lidí na mimořádnou splátku mít stejně nebude. V současnosti banky umožňují mimořádnou splátku zdarma či za poplatek a nově bude možno ji provést kdykoliv. Banka si bude moct navíc říct jen o účelně vynaložené náklady, jejichž výše bude omezena (náklady musí klientovi sdělit dříve, než k mimořádné splátce dojde – náhrada je jedno procento, ovšem maximálně 50 000 Kč). Nově bude možno splatit zdarma až 25% z celkové výše hypotéky a to každý rok během jednoho měsíce před výročím podpisu smlouvy. V případě závažných důvodů (úmrtí, dlouhodobá nemoc či invalidita klienta a jeho partnera) je možno zdarma předčasně splatit úvěr úplně.

V dnešních dnech se stává, že banka zdržuje oznámení nové sazby po fixaci a klient se to dozví měsíc předem. Nestihne tak vyřídit refinancování u jiného bankovního domu. Od prosince se to ale změní, jelikož klient bude mít právo na předčasné splacení bez sankce do tří měsíců od chvíle, kdy mu banka novou úrokovou sazbu oznámí. Pokud nemá člověk dostatek financí na splácení hypotéky, banka může být v klidu, jelikož má nemovitost v zástavě. Nově se klient v prodlení nemusí bát, že by mu banka ihned prodala střechu nad hlavou. Než nemovitost prodá, musí klientovi dát celého půl roku na doplacení úvěru. Může tak v krajním případě hledat kupce relativně dlouhou dobu.

Banka Je možné mimořádná splátka mimo fixaci? Novinky
Airbank → Kdykoliv, mimo převedení hypotéky jinam → Pouze refinancování, ne nové hypotéky

→ Sazba 1,89% pro všechny bez dalších podmínek či slev

→ Chytrá rezerva – možnost vzít si zpět  mimořádně splacené peníze v případě potřeby (tzv. offsetová hypotéka – peníze na účtu v bance snižují jistinu úvěru, ze které se počítají úroky)

Česká spořitelna → Mimořádná splátka – služba s měsíčním poplatkem 200 Kč → Refinancování je možno nově zařídit online, podání žádosti zabere přibližně 15 minut a do 14 dní je možno ho dokončit
ČSOB a Hypoteční banka → Mimořádná splátka – služba s měsíčním poplatkem 250 Kč (až 20% z aktuální výše ročně)

→ Lze sjednat i ve smlouvě až do výše 50% z aktuální výše

→ Účelová hypotéka pro studenty bez poplatku za vedení a zpracování a s 0,2% nižší sazbou

→ Možnost předat zástavní smlouvu na CzechPointu, banka zařídí převod na katastru

Equabank → 20% z aktuální výše ročně → Bonus 5 000 Kč k hypotéky s fixací na tři nebo pět let

→ U hypotéky na koupi pozemku není stanoven termín, do kdy je třeba začít stavět

Expobank → Možnost splatit 20% z aktuální výše ročně za měsíční poplatek 150 Kč → Specialista na individuální řešení složitějších situací
Fio banka → Mimořádné splátky kdykoliv, minimálně však 50 000 Kč

→ Kromě refinancování

→ Bezplatné Hypoteční konto – offsetová hypotéka

→ Standardně je hypotéka bez poplatků

Komerční banka → Flexibilní hypotéka – měsíční poplatek 99 Kč, snížení splátky až o 50%, mimořádná splátka 20% z aktuální výše ročně, přerušení splácení
Moneta Money bank → Po prvním roce každý půlrok možnost splatit 25% jistiny → Offsetová hypotéka – max. 20% jistiny

→ Pružná hypotéka – dvakrát ročně až 25% z jistiny bez poplatků

Raiffeisen bank → Turbo sazba – jednou ročně až 25% z jistiny, přirážka 0,1% k úrokové sazbě
Sberbank → Při každém výročí zdarma 10% z jistiny
UniCredit Bank → 20% z jistiny bez poplatků → Možnost požádat o refinancování online
Wüstenrot → Od půli listopadu 25% z jistiny jednou ročně → Není vyžadován běžný účet u banky

Tabulka: Podmínky vybraných bank

Zdroj: www.finance.idnes.cz


Podobné recenze