Jak funguje promlčení u půjčky?


Promlčecí doba u půjčky může v určitých případech nastat dříve než splatnost závazku a dlužná částka bude promlčena ještě dříve než nastane splatnost. Výše zmíněná věta se může zdát zvláštní a tak se níže dočtete na co si dát pozor.

Na co si dát pozor?

Dříve než splatnost může promlčení nastat u pohledávek, u kterých nebyla splatnost dopředu sjednána či určena. V takovémto případě neplatí, že k promlčení pohledávky dojde až poté, co nestane její splatnost. Věřitel totiž může dlužníka vyzvat ke splnění závazku kdykoliv, jelikož je ponecháno na jeho vůli. Z tohoto výkladu plyne, že za den rozhodný pro počátek běhu promlčecí lhůty je zapotřebí považovat již den, který následuje po vzniku pohledávky.

Rizika a důsledky promlčení

Promlčecí doba je tříletá a začíná běžet dnem, kdy právo mohlo být vykonáváno poprvé, Námitku promlčení lze vznést kdykoliv v průběhu řízení a to i v odvolacím řízení. Nárok nezaniká promlčením, ovšem dochází k zásadnímu oslabení. Snižuje se totiž pravděpodobnost úspěšného dovolání se soudní ochrany a tedy přiznání a vymožení uplatňovaného nároku. Nárok z práva vyplývající se stává podmíněným. Tudíž stačí, aby dlužník vznesl námitku promlčení, a soud pak pohledávku nepřizná, tedy dlužníkovi neuloží, aby dluh zaplatil.

Dluhy se splatností určenou věřitelem se mohou promlčet dříve

Uzavřením smlouvy o půjčce přenecháváte jakožto věřitel dlužníkovi určitou věc (nejčastěji peníze) a dlužník se tak zavazuje vrátit vám po uplynutí dohodnuté doby věc stejného druhu. Pokud není doba splnění dohodnuta, pak je dlužník povinen splnit dluh první den poté, kdy o to byl požádán. Splatnost dluhu je určena dobou dle smlouvy, právního předpisu nebo rozhodnutí případně pokud tomu tak není, pak vy ji vyvoláte požádáním dlužníka o splnění. Moment splatnosti má rozhodující význam zejména pro posouzení, zda a kdy nastává počátek běhu promlčecí doby nebo počátek prodlení dlužníka.  Na rozdíl od případů, v nichž je doba plnění ponechána na vůli dlužníka, občanský zákoník výslovně neupravuje ujednání o splatnosti ponechané na vůli věřitele.  Není-li doba plnění ve smlouvě dohodnuta či jinak určena, je podle rozhodovací praxe soudů dlužník oprávněn plnit kdykoli i bez vaší výzvy a vy jste povinni takové plnění přijmout. Je tomu tak proto, že nedošlo-li k dohodě o době plnění, pak nemohla být sjednána ani ve prospěch věřitele. Je-li však podle smlouvy doba plnění ponechána na vaší vůli, pak je tím stanovena ve váš prospěch. Právo může být vykonáno poprvé, jakmile vznikne možnost podat na jeho základě žalobu. Tento okamžik nastává splatností dluhu (den, kdy měl dlužník  povinnost  poprvé splnit dluh). Tento den je pak dnem počátku běhu promlčecí doby. Můžete-li vyvolat splatnost dluhu (můžete-li požádat dlužníka o splnění dluhu), pak můžete své právo i vykonat (podat žalobu k soudu).

Jak funguje promlčení u půjčky?

Uzavřením smlouvy o půjčce přenecháváte jakožto věřitel dlužníkovi určitou věc (nejčastěji peníze) a dlužník se tak zavazuje vrátit vám po uplynutí dohodnuté doby věc stejného druhu.

Když určuje splatnost věřitel, může žádat o splacení ihned

Pokud byla splatnost dluhu dohodnuta ve prospěch věřitele (ponechána na vaší vůli), pak můžete dlužníka požádat o jeho splnění kdykoli. Za den rozhodný pro počátek běhu promlčecí doby je pak třeba považovat den, který následuje po vzniku právního vztahu sjednaného na neurčitou dobu. Proto tam, kde jde o právo z časově neomezeného právního vztahu, je pro počátek běhu promlčecí doby rozhodný den následující po dni, kdy došlo ke vzniku tohoto právního vztahu. Tedy nikoli den, kdy došlo ke splatnosti dluhu. Akceptování názoru o vázanosti počátku běhu promlčecí doby na den splatnosti dluhu a nikoli na den vzniku právního vztahu, ze kterého dlužníku vznikla povinnost k plnění, by znamenalo nepřípustné posunutí počátku běhu promlčecí doby (ve zřejmém rozporu s účelem institutu promlčení) prakticky na neomezenou dobu.


Jak funguje promlčení u půjčky?
3 (60%) 2

Podobné recenze

Jedná se o podvod? Napište vaše zkušenosti.

Diskuze:

3 zkušeností s Jak funguje promlčení u půjčky?

 1. Jiří napsal:

  DOBRÝ DEN,
  dnes mi přišel dopis otci kde se dozvídám že dlužím společnosti InvestCapital LTD zastoupená společností KRUK jedná se pohledávku společnosti Provident.
  Dopise se pouze dozvídám číslo smlouvy ,bankovní číslo,variabilní symbol. Není zde uvedena výše dluhu.
  Po tel. hovoru se společnosti Provident se dozvídám že půjčka a smlouva byla založena v roce 2009 je jí výše je neznámá . Normálně pracuji žádná exekuce nic proti mě není vedeno. Děkuji za informace.

 2. Jitka Melkova napsal:

  Před chvílí jsem poslala dotaz, zapomněla jsem k tomu napsat iniciále.

 3. Anonym napsal:

  Dobrý den, můžete mi poradit? Vzala jsem si v roce 2011 úvěr Kč 150.000,-,do zástavy jsem dala garsonieru.Uver jsem řádně platila, v prosinci 2012 jsem splátku nezaplatila,zaplatila jsem ji začátkem ledna 2013,lednovou splátku jsem samozřejmě zaplatila také.Prisel mi upozornovaci dopis Doporučeně,ať splátku co nejdříve zaplatím,což jsem tedy udělala.Od te doby již žádné klopýtnutí,vše bylo řádně hrazeno až do poslední splátky v srpnu 2017.V říjnu jsem zavolala na firmu,kdy mi pošlou dopis o tom,že mám vše zaplaceno,ať nemám garsonku stále zastavenou.Paní v telefonu,nějaká úřednice,mi řekla,že je vše v pořádku a dopis mi zašlou.po týdnu mi stejná paní zavolala,že dlužím stále na úrocích 204.000,-,ale když do týdne zaplatím 60.000,-,tak mi garsonku odblokují.Byla jsem v šoku,volala jsem jejich pravnicce,která mi oznámila,že mi byl úvěr sesplatněn okamžitě po nezaplacení splátky v 12/2012.Udajne mi to zaslali doporučeně,stále se oháněla tím,že mají doručenku.Ona samozřejmě lže,v tom dopise bylo pouze upozornění na vynechanou splátku.Kdyz jsem argumentovala tím,že jsem jim další 4 roky a 8 měsíců posílala dohodnuté splátky dle splátkového kalendáře, tak oni si to prý počítali jako úroky,penále atd.Takze za posunutí jedné splátky o 14 dní jim patří garsonka,peníze,co jsem jim zaslala,tj.cca 175.000,-a ještě chtějí 204.000,-,pokud nebudu dělat problémy a zaplatím co nejdříve tak pouze 60.000,-.Je to možné? Děkuji za odpověď.Melkova.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.