Vzor směnka


Směnka je úvěrovým cenným papírem, ze kterého vyplývá vystaviteli v podstatě dlužnický závazek. Ten dává majiteli směnky, tedy tzv. remitentovi, právo požadovat v určenou dobu určitou peněžní sumu. Směnka je tedy prostředkem k placení a ručení. Musí být písemná, důležitým faktem je však to, že nemusí být napsána zrovna na papíře. Dobře – a ze zákona – totiž může posloužit jakýkoliv materiál, který je schopen uchovat písmo. Vyloučit tak nemůžeme třeba ani směnku sepsanou na pivním tácku.

Smlouva ke stažení zdarma (Word formát .doc)

Náležitosti směnky

Směnku upravuje stejnojmenný zákon, tedy zákon směnkový a šekový. Dle něj musí směnka obsahovat:

  • Označení toho, že se jedná o směnku. Nadpis „Směnka“ přitom nestačí a tato skutečnost má být uvedena přímo v textu – je třeba oznámení typu: „Tato listina je směnkou“.
  • Závazek (slib) k zaplacení určité sumy.
  • Dobu splatnosti, případně označení toho, zda má být směnka zaplacena zkrátka při předložení bez ohledu na dobu. Takováto listina je tzv. vistasměnkou.
  • Místo, kde má být finanční suma splacena.
  • Jméno remitenta (osoby, v jejíž prospěch se bude směnka proplácet).
  • Datum a místo vystavení
  • Podpis vystavitele.

Slib, jímž se vážeme k zaplacení určité částky, by měl být přitom zcela jasný a striktní. Vhodným výrazem jsou tedy slovní spojení jako: „Za tuto směnku vydám…“ či „Výměnou za tuto směnku vrátím…“.

Jako zajímavost si pak na závěr uveďme něco málo o vzniku směnky, která je prvně spojována s křižáckými válkami. Spolu s nimi se totiž obchod šířil na Blízký Východ, a protože byly cesty obvykle nebezpečné, nebylo vhodné převážet finanční prostředky. Z toho důvodu vznikla směnka samotná a víceméně měla stejnou podobu, v jaké ji můžeme vidět už dnes. Ke zvýšení důvěryhodnosti byl navíc později vydáván i průvodní dopis, kterým byl obchodní partner vyzýván k zaplacení.

Smlouva ke stažení zdarma (Word formát .doc)Vzor směnka
Ohodnotit recenzi

Jedná se o podvod? Napište vaše zkušenosti.

Diskuze:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

336x280